Blogposts

Blog

Geplaatst op vrijdag 09 november 2018 @ 17:36 door Calamandja , 923 keer bekeken

Yin-hsp & yang-hsp

Hoogsensitiviteit is inmiddels mainstream. Waar de meesten zich nog niet erg van bewust zijn, is dat er binnen het fenomeen hoogsensitiviteit een duidelijke yin, naar binnen gerichte, en yang, naar buiten gerichte vorm bestaan. Op zich is dat ook niet vreemd, alles in de natuur heeft een yin en yangpool. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de yin-vorm van hoogsensitiviteit. Bij het woord ‘hoogsensitief’ denken de meeste mensen aan zeer sterke empathie, het letterlijk mee-voelen en oppikken van emoties van anderen en het feilloze vermogen om te lezen wat er in een ander omgaat, het vermogen om gericht te zijn op de mensen om je heen en hun mening, oordeel en welzijn hoog aan te slaan. In het huidige tijdperk, waarin het yang terugtreedt en het yin weer op de voorgrond komt te staan, is het begrijpelijk dat de aandacht juist daar naar uitgaat. De intuïtieve, empathische en bovenzintuiglijke vermogens worden van oorsprong als yin, ‘vrouwelijk’ beschouwd. Daardoor vergeten we dat er ook een yang-vorm van hoogsensitiviteit ( yang-hsp ) bestaat.

Wat is hoogsensitiviteit precies?

Hoogsensitiviteit wordt veroorzaakt door een flexibeler en plooibaarder zijn van de aura. De aura is onze eigen, persoonlijke energie’wolk’ en fungeert als een soort schakel of ‘borgpen’ tussen onze geest, die non-materieel is, en ons lichaam, dat stoffelijk is. De directe overgang van geest naar materie is te groot, daar moet een buffer tussen zitten en die buffer is de aura. De aura wordt beschouwd als een energiewolk, maar daarbinnen zitten ook weer gradaties van trilling en ijlheid. DE aura bestaat uit verschillende energetische laagjes, oplopend in trilling en ijlheid. Hoe hoogsensitiever iemand is, hoe ijler die laagjes zijn, en hoe plooibaarder. Hoe doordringbaarder ook. Het aura van een hoogsensitieve wordt als het ware ‘doorzeefd’ met omgevingsprikkels, neemt die energie op en vervloeit ermee. Omgevingsenergie blijft er ook meer in hangen, in tegenstelling tot niet-hoogsensitieve mensen, die omgevingsinvloeden gemakkelijker van zich afschudden. Om die reden hebben hoogsensitieve mensen ook zoveel baat bij douchen, natuurwandelingen, energetische reinigingen en wierook e.d. om hun aura weer te reinigen van alles wat erin blijft hangen.
 
Als het te gek wordt met omgevingsenergie die in de aura blijft plakken, raakt een hoogsensitief persoon overprikkeld. Overprikkeling is voor een gedeelte neurologisch van aard, maar heeft ook alles te maken met de toestand van de aura. Als je aura overvol raakt met vreemde invloeden, zul je automatisch en onwillekeurig reageren door je aura naar je toe te trekken. Je aura wordt daardoor iets dichter en kan de omgevingsprikkels iets beter later afketsen. Niet veel, maar het scheelt. Het ‘absorberend vermogen’ van je aura is voor een deel een eigenschap waarmee je geboren wordt, maar je kunt wel leren om hem af te sluiten. Naar mijn ervaring is het effect van afsluitende oefeningen, zoals het visualiseren van een ei of pyramide, vrij beperkt. Het werkt om een ‘crisissituatie’ op te lossen, zoals naast een onprettig iemand zitten tijdens een vergadering, of iemand met een zeer onprettige uitstraling die in de trein stapt. Je houdt het domweg niet de hele dag vol om in de ‘afgesloten modus’ rond te lopen en dat zou je naar mijn idee ook niet moeten willen. Je bent immers geboren met de gave om gevoelig te zijn! Als een omgeving teveel voor je is, kun je je beter afvragen of je niet moet verkassen. Het is, zoals nog wel eens wordt gesuggereerd, géén teken van zwakte als je niet alles uit je aura weet te blokken! Dat zou je naar mijn idee ook helemaal niet na moeten streven.

De yin- en yangvorm van hsp

Je neemt dus allerlei subtiele omgevingsprikkels op met je aura. In die zin verschillen yin- en yang hoogsensitiviteit niet van elkaar. Wat je vervolgens uit de informatie filtert, wordt wel bepaald door jouw vorm van hoogsensitiviteit. Voel je de emoties of het ‘zo-zijn’ van de dingen? Je neemt dus van alles op, en wat vervolgens ‘tot je spreekt’, is jouw vorm van hoogsensitiviteit. Neem je pijn waar bij anderen? Emoties? Of voel je dat een theorie niet klopt?
 
Mensen met yin-hoogsensitiviteit, vaak aangeduid met empaten, zullen de emoties goed kunnen duiden, maar zullen niet zo goed in staat zijn om kennis te ontvangen, te verwoorden of te channelen. Ze zullen op een ‘onderbuikniveau’ voelen dat er iets niet klopt, maar er vervolgens de vinger niet op kunnen leggen. Bij emoties kunnen ze dat wel.
 
Mensen met yang-hoogsensitiveit zullen in de omgang met mensen veel ‘ruis’ voelen op het vlak van sociale omgang en emoties, maar dat niet goed kunnen duiden. Lezen zij echter bijvoorbeeld een wetenschappelijke theorie die is gebaseerd op een reductionistische paradigma, een economisch axioma dat is gebaseerd op aannames dat de mens van nature een materialistisch gedreven wezen is, of een medische veronderstelling die een mens reduceert tot een apparaat dat stuk is, dan zullen zij daar onmiddellijk doorheen prikken en wellicht zelfs weten hoe het wel zit, zoals een empaat er doorheen prikt als iemand niet de waarheid vertelt. Deze mensen hebben een groot vermogen om grensverleggende wetenschappelijke theorieën op te stellen, nieuwe bedrijfskundige modellen op te stellen die recht doen aan ‘people, profit en planet’ of doorbraken in de alternatieve geneeskunde te realiseren. Ze voelen geen mensen aan, ze voelen concepten, theorieën en ‘het zo-zijn van dingen’ aan. Wij associëren dat met het mannelijke, masculiene, en dus niet met hoogsensitiviteit, maar de bron waar hun inzichten is voelen. En voelen is gewoon voelen. Ze hebben het niet bedacht met hun verstand, ze hebben het ontvangen met hun antennes.
 
De gave van hoogsensitieve mensen is dat ze de natuurlijke ‘flow’ in het universum aanvoelen en goed weten hoe dingen gedaan zouden moeten worden. Ze kunnen van nature goed overweg met de principes van tao of wu wei (doen door ‘niet te doen’). Ze hebben het vertrouwen om te wachten tot het goed zit en dan, als de tijd er rijp voor is, in actie te komen. Ze worden niet door hun ego gedreven om overhaaste beslissingen te nemen vanuit een drang om te manifesteren. Ze doen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier het juiste, of dat nu in de gezondheidszorg, de wetenschap of het bedrijfsleven is. Hoogsensitiviteit brengt, als je het voor je kunt laten werken, excellentie voort. Je hebt dát waardoor je in je werk boven het puur rationele wordt uitgetild en je jouw vakgebied verrijkt. Excelleren is een beetje vies woord geworden, we associëren met het blokken en stampen, tentamens, concurrentie en ellebogenwerk. Zeker, je kunt excelleren vanuit de drijfveer om beter te zijn dan iedereen om je heen. Maar je kunt ook excelleren vanuit een innerlijke motivatie, vanuit de vreugde op jouw unieke, persoonlijke levenspad terecht te zijn gekomen. Dan ga je met de flow mee en maakt het eigenlijk niet meer uit wat een ander doet, alleen jouw inspiratie telt. En die inspiratie is wat een wereld voortbrengt die de principes van de tao volgt. Wees dus niet meer bang voor het woordje ‘excelleren’ en ga ervoor, vanuit jouw eigen vorm van hoogsensitiviteit.

Waar hebben we yang-hsp voor nodig?

In de yang-vorm van hoogsensitiviteit krijgt de drang om te manifesteren en te verbeteren een spirituele bodem, kunnen we ons aan die eigenschappen overgeven zonder schadelijke manifestaties te creëren. De yang-vorm van hoogsensitiviteit zit een beetje in het verdomhoekje, maar we hebben hem net zo hard nodig als de yin-vorm. Behalve meer empathie en zorg voor onze medemens, hebben we voor de omwenteling naar een menswaardiger wereld net zo hard intuïtieve economen, bedrijfsleiders, wetenschappers en ondernemers nodig. Zelfs Business University Nyenrode heeft het al over spiritualiteit. Dáár gaan we naar toe! Ook in het aquariustijdperk zullen er vooralsnog vormen van wetenschap, economie en monetaire/waardensystemen moeten bestaan. Daar zullen we dan wel op een ‘nieuwetijdsmanier’ mee om moeten gaan en dat besef is vandaag de dag aan het groeien. De oude manieren van geneeskunde, economie, bankieren en industrie beginnen langzaamaan af te brokkelen. De ‘harde’ disciplines beginnen merkbaar te verzachten. Ik denk dat dat er ook toe zal gaan leiden dat vrouwen zich meer thuis zullen kunnen voelen in wat voorheen mannenbolwerken waren, zodat daar nog meer yin/yang balans ingebracht zal kunnen worden. Het wordt een zelfversterkend vliegwiel.

Absorberen versus uitzenden

Een wezenlijk verschil tussen empaten en yang HSP’ ers is de manier waarop ze met energetische informatie omgaan. Een empaat absorbeert, hij/zij neemt op als een spons. Dat is de yin-energiestroom, van buiten naar binnen. Ze nemen de emoties, gevoelens, impulsen, álles van hun omgeving op en verwerken dat. Of niet, als je niet goed hebt geleerd om er mee om te gaan. En dat kan je dan flink dwars gaan zitten.
 
Iemand met yang HSP daarentegen zendt uit. Ze zenden ideeën, concepten, ontwerpen, gedachten, filosofieën en theorieën de wereld in. Het is de yang-energiestroom van binnen naar buiten. Ze hebben zelf ook een zeer sterke energie-uitstraling en roepen bij andere mensen vaak een uitgesproken mening of reactie op. Dit zie je zeer sterk bij mensen met autisme, die een uitzonderlijk krachtige vorm van yang HSP hebben. Je houdt van ze of je haat ze, er tussenin zit weinig.
 
Yang HSP’ers gaan op een onbewust niveau een zeer sterke energetische reactie aan met mensen vanuit hun uitzendende natuur. Je zou het de introverte vorm van charisma kunnen noemen. Mensen met veel ‘charisma’ hebben een groot, krachtig, uitzendend energieveld waardoor ze gemakkelijk invloed uitoefenen en hen meetrekken. We associëren dat met yang. Mensen met yang HSP hebben ook dat uitzendende, maar op een dieper niveau. Zij benaderen niet direct mensen, maar beïnvloeden de wereld door middel van hun ideeën, en dat op een zeer krachtige manier. Deze mensen zijn hun tijd vaak ver vooruit en worden soms verguisd, terwijl men er later achter komt dat ze toch gelijk hadden.
 
Andere mensen kunnen zeer primair, om niet te zeggen primitief reageren op deze wat vervreemdende ‘energetische extraversie’. Omdat we de ‘auraplukkerigheid’ van deze mensen gewend zijn te associëren met charisma, dadendrang, mannelijkheid en extraversie, worden de minder bewuste, meer ego georiënteerde mensen nogal op het verkeerde been gezet door iemand met een zeer sterke aura-uitstraling, die toch introvert, sensitief en in zichzelf gekeerd is. Omdat het daarnaast zeer autonoom slag mensen is, kunnen ze bij andere mensen zeer verkeerd vallen. Mensen met autisme kunnen hierdoor zeel veel weerstand of zelfs agressief gedrag oproepen bij andere mensen. Zeker als mensen een nog onontdekte gevoeligheid in zich dragen maar zich daar nog niet bewust van zijn, zullen zij de energetische boodschap van yang HSP’ers duidelijk oppikken en kunnen daar extreem heftig op reageren.

Energetische communicatie bij yang HSP

Hieronder volgen een paar gebeurtenissen waarop ik bovenstaande probeer te verduidelijken. Het is een merkwaardig, ongrijpbaar fenomeen. Ik hoop dat ik hiermee dingen voor mensen op hun plek kan laten vallen.
 
Ik wacht voor het stoplicht en mijn blik kruist die van een voorbijganger en hij spuugt naar me (gelukkig niet raak).
 
Ik zit in de trein en er maken twee energetisch zeer onprettige mensen aanstalten om in de bank naast de mijne te gaan zitten. Ik schiet uit mijn waakbewustzijn in de interdimensionele laag en ‘zeg’: “niet doen! Niet doen! Niet doen!” Ze staan op en gaan weg.
 
Ik sta op de lift te wachten, twee collega’s praten aan de koffietafel. Ik schiet onbewust in de interdimensionele laag en beweeg naar hen toe. Ik schiet weer in mijn waakbewustzijn. Gelijktijdig kijken ze mijn kant op. Er is geen enkele aanleiding om dat te doen, want ik heb niets gezegd, niet eens bewogen.
 
Mensen met yang HSP danwel mensen met autisme hebben een talent om zich vanuit hun waakbewustzijn in het interdimensionele te begeven en daar iets tot stand te brengen. Dat kan het channelen van ideeën of theorieën zijn, of een onbewuste communicatie of beïnvloeding van mensen (niet zelden om hun gevoeligheid af te schermen)
 
Het is deze energetische communicatie die mensen met autisme of yang HSP ontzettendunheimisch kan maken voor neurotypische mensen. De enige tip die ik aan yang-HSP’ers kan geven is: vat het niet persoonlijk op, want het is niet persoonlijk bedoeld. Het kan erg pijnlijk zijn, maar deze mensen reageren volkomen onbewust en impulsgestuurd. Ze reageren vanuit een verdrongen, niet erkend of gewond stuk in henzelf dat wordt aangeraakt door de energie van de yang HSP’er.

De invloed van Uranus en de Wond

Ik heb gemerkt dat veel mensen met autisme de opmerkelijke eigenschap hebben om ‘de Wond’ te benoemen. Die plek in een persoon of collectief waar er iets beschadigd is en van waaruit men dan ook ‘gewond’ gaat reageren. Als we gewond zijn, is onze primaire reactie:” Blijf er vanaf!” Mensen met autisme prikken vaak genadeloos in de plek waar het mis is en afwijzing is het resultaat. Het is een projectiemechanisme, of shooting the messenger. Yang HSP’ers beroeren de plekken waar er iets geheeld moet worden. Niet zozeer op het emotionele, individuele vlak, zoals een empaat zal doen, maar op een meer overstijgend niveau.
 
Mensen met yang HSP staan vaak sterk onder de invloed van Uranus (als je je leven niet begrijpt, kan het verstandig zijn eens een geboortehoroscoop te laten maken en te onderzoeken wat de invloed is van de buitenplaneten. Dat kan veel inzicht geven), soms Cheiron. Uranus geeft plotseling flitsen van inzicht en intuïtie, maar is ook broeierig, soms opstandig en een binnenvetter. Uranus gaat zijn eigen gang en verlegt grenzen en doorbreekt taboes. Uranus zoekt universele, kosmische waarheden en maakt korte metten met inhoudsloze vormen, Het gaat om de essentie.
 
Cheiron
 symboliseert de kosmische wond, die plek waar wij niet meer heel zijn en waar we per se niet aangeraakt willen worden. Vaak hebben we een ander nodig om ons met onze Wond te confronteren; zelf blijven we er immers maar omheendraaien. Degene die ons op onze Wond wijst, is vaak de regen op onze trouwdag, maar we kunnen niet groeien zonder dit stukje reflectie.
 
Ik geloof dat mensen met autisme de opdracht hebben om in deze overgangstijd onze Wonden aan te wijzen en te helpen transformeren. Dat kan binnen het gezin zijn door middel van een uniek vermogen om het familiekarma naar boven te halen en bloot te stellen. Dat kan door middel van spiegeling van de maatschappij. Doordat deze mensen vaak maatschappelijk buiten de boot vallen, tonen zij aan dat er iets schort aan de maatschappij. Onze eerste gedachte is dat er aan die mensen wat mankeert, maar dan gaan we voorbij aan de spiegel die ze ons voorhouden.
 
Het kan ook door middel van innovaties en paradigmaveranderingen. Door met iets revolutionair nieuws te komen, of dat nu een wetenschappelijk inzicht is, een technologische innovatie of iets anders, tonen zij waar de maatschappij zichzelf in de weg zat door een verouderd paradigma op basis van on-heelheid. Zij bieden ook iets nieuws. Maar dat wordt soms verguisd omdat we door ons eigen beperkte bewustzijn het bredere kader dat ontstaat als we de Wond overstijgen, niet kunnen zien.

De rol van de vrouw- in-de-mannenwereld en de-vrouw-in-de-man

Of er daadwerkelijk meer geboren worden of dat ze zich eindelijk kunnen manifesteren omdat ze niet langer onderdrukt worden durf ik niet te zeggen. Maar ik zie om me heen steeds meer vrouwen en meisjes die werkelijk briljant zijn op vakgebieden en werkterreinen die we tot voor kort met mannen associeerden, zoals informatietechnologie, werktuigbouwkunde, architectuur, biotechnologie, astrofysica, ruimtevaarttechnologie, technische recherche et cetera. Deze vrouwen brengen hun vrouwelijke inbreng, met niet alleen meer aandacht voor peopleplanet enprofit, maar ook hun typische vrouwelijke gedachtensprongen waardoor een nieuw scala aan creatieve oplossingen mogelijk wordt, omdat de mannen er in hun monopolie simpelweg niet aan dachten. Ik geloof dat technologie door al deze bèta-vrouwen een heel nieuw gezicht zal krijgen. Technologie zal dienstbaar worden aan de mens, in plaats van de ongecontroleerde ‘vaart der volkeren’ die eigenlijk veel te snel gaat, waardoor we niet in staat zijn te anticiperen op de mogelijke negatieve effecten van onze uitvindingen. Waar de mannen zich te vaak lieten meeslepen in de ‘kick’ van hun uitvindingen zonder na te denken over de gevolgen van hun scheppingen (denk aan de risico’s van kunstmatige intelligentie, atoomtechnologie, genetische modificatie), zal de inbreng van het vrouwelijke ertoe leiden dat we zullen gaan nadenken over de consequenties van onze uitvindingen in plaats van ze overhaast te implementeren en er 15 jaar later achter te komen dat er toch wel heel wat risico’s aan kleven. Hoewel we ‘verantwoordelijkheid nemen’ hebben leren associëren met mannen, is dit in wezen een zuiver vrouwelijke kwaliteit. Het vrouwelijke bezint voor het begint. Een man die overmatig vanuit zijn yang-kant functioneert, is niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen, omdat het yang zich daar niet mee bezighoudt. Het is het vrouwelijke in een man die een man zijn verantwoordelijkheid doet beseffen en nemen. Aanvankelijk waren het de vrouwen die de mannenwereld betraden die hier aandacht voor eisten, nu beginnen mannen dat zelf te doen onder invloed van de ontwikkeling van het yin in henzelf. De nieuwe wetenschap zal een wetenschap worden die in lijn is met de ‘de wetten van Moeder Aarde’, die gebaseerd is op ecologische principes, cradle-to cradle en het principe dat je moet kijken wat de gevolgen van je daden zijn tot in de zevende generatie na jou.
 
Tot slot wil ik speciale aandacht besteden aan alle vrouwen-met-mannentrekjes, de Lisbeth Salanders, de aspergermeisjes, de Hermelien Griffels, al die vrouwen met yang-HSP die zo’n schitterend potentieel in zich dragen voor de wereld die eraan gaat komen. Zij worden nog te vaak vreemd aangekeken op hun ‘mannen’kwaliteiten.indiase vrouwen- yang-hspDeze foto toont een groep uitzinnige Indiase vrouwen in sari’s en met bloemen in hun haar. Deze foto is uniek en heel bijzonder. Het is namelijk een groep vrouwelijke ruimtevaartwetenschappers die gezamenlijk een mars-sonde hebben gelanceerd: “Staff from the Indian Space Research Organization celebrate at the ISRO Telemetry, Tracking and Command Network in Bangalore after their Mars Orbiter spacecraft successfully entered Mars orbit on September 24, 2014.”
 
Het ‘meisjes zijn niet zo goed in wiskunde’ is in Nederland nog flink ingeburgerd en wereldwijd lopen we gênant ver achter als het gaat om vrouwen in bèta-beroepen. Wat ons betreft zijn meisjes nog altijd vooral goed in verzorgen, bemiddelen, organiseren en onderwijzen. Het is aan ons om onze acceptatie van vrouwelijkheid op te rekken voorbij de benepen grenzen van verplegen en moederen. Een vrouw met weinig empathie, technische interesses en geen kinderwens kan nog te vaak op weinig waardering rekenen. Maar wij hebben hen hard nodig. Deze vrouwen zijn niet moederlijk. Ze hebben geen prins op het witte paard nodig. Zij komen hier om een taak te vervullen. Yin en yang HSP zijn beiden al zo oud als de mensheid, maar lijken in onze tijd weer krachtiger naar voren te komen. De beide vormen vullen elkaar en vormen een platform waarom de Nieuwe Tijd zich kan vormen. Deze samenwerking tussen mensgerichte en conceptgerichte hooggevoeligheid is noodzakelijk voor een wereld waarin mensen vrij zijn van beperkende patronen in zichzelf en waarin een samenleving kan bestaan die in balans is met de natuur.

 

Bron: Merel, Nieuwetijdskind.comReacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.