De wereld van Woord- versus Beelddenkers en HSP

welkom5.gif

Geraakt, gekwetst, verworpen of dan toch bemind? Het ligt niet altijd gemakkelijk in de huidige samenleving voor Beelddenkers en Hoog Sensitieve Personen. En toch... ze hebben hun meerwaarde in deze samenleving, en als ze zich kunnen recht houden, niettegenstaande onbegrip, wegens gebrek aan empathie jegens hun gevoelens, soms zo moeilijk in woorden uit te drukken, dan worden ze dan toch erkend. Beelddenkers die niet ten onder gaan hebben immers vlugger dan anderen een "globaal beeld" van dingen en situaties. Beelddenkers zijn meestal ook Hoog Sensitieve Personen wat een bijkomend pluspunt is want dan voelen ze ook vlugger dan anderen situaties en personen aan.
Werkelijke pareltjes dus, emotioneel, sociaal en "gewoon" intelligent. Maar wat als je je opsluit in je harnas dat je beschermt tegen ruwheid, tegen onbegrip? Waarom kan iedereen je gedachten niet lezen? Waarom steeds die woorden, meestal te grof om de diepte van je dikwijls gekwetste gevoelens te uiten? Waarom die vragen? Waarom nog spreken als er geen echt contact is? en geen respect?

Hier stellen we geen vragen, maar via blog- en nieuwsberichten trachten we in deze club, een steuntje te geven aan beelddenkers en HSP'ers. Een bevestging van je Zijn en je Zelf.

valrose.gif

Hoogsensitieve mannen zijn er, ook al passen ze ogenschijnlijk niet in het gangbare manbeeld, schrijft Tom Falkenstein. 'Het emotionele leed en de druk om aan een bepaald mannelijk ideaal te voldoen is voor sommige mannen heel groot.'

Robert, halverwege de vijftig en vader van twee volwassen kinderen, stuitte in 2012 op internet voor het eerst op het begrip 'hooggevoeligheid' en herkende zich meteen in de beschrijving van een 'hoogsensitieve persoon' (hsp). 'Ik was helemaal opgelucht. Eindelijk beschreef iemand exact hoe ik me mijn hele leven al voel,' vertelde hij me tijdens ons gesprek en hij leek nog steeds zichtbaar onder de indruk.

Hoogsensitieve mannen bestaan én verdienen aandacht.

Robert had eindelijk een verklaring gevonden waarom hij sinds zijn jeugd van zijn omgeving vaak de opmerking had gekregen dat hij zachter, sensitiever, gevoeliger en nadenkender was dan de meeste andere jongens of mannen.

Hij had weliswaar herhaaldelijk gemerkt dat hij gevoeliger op prikkels in zijn omgeving reageerde, maar hij wist niet waarom. Ook leed hij vaak onder zijn grote fijngevoeligheid, omdat hij de indruk had dat hij als volwassen man simpelweg niet sensitief mocht zijn of dat hij zijn gevoeligheid voor anderen moest verbergen. Hoewel hij zijn sensitieve aanleg intussen heeft geaccepteerd en zelfs heeft leren waarderen, vertelde hij dat dat een lang proces is geweest.

De bijzondere uitdagingen voor hoogsensitieve mannen

Een paar jaar geleden typte ik 'sensitieve mannen' en 'sensitiviteit bij mannen' in verschillende zoekmachines in, in de hoop hoogsensitieve cliënten als Robert een psychologisch boek of zelfhulpboek te kunnen adviseren dat hen zou kunnen helpen aan de slag te gaan met hun hooggevoeligheid en hun eigen fijngevoeligheid positiever, of in elk geval neutraler, te gaan zien. Dat leverde geen resultaten op. Ik vond niets: geen enkel boek dat kon helpen, maar ook geen enkel artikel over 'sensitieve mannen' dat gemakkelijk te begrijpen en toch serieus was. Hoe kan dat? vroeg ik me af.

Kennelijk was afwijzing van hun eigen gevoeligheid die veel mannen zich eigen hadden gemaakt en hun poging die te verbergen, te negeren en ervan af te komen, een weerspiegeling van het feit dat er niet openlijk wordt gesproken over sensitieve mannelijkheid en de mannelijke identiteit. En dat terwijl het emotionele leed en de druk om aan een bepaald mannelijk ideaal te voldoen, in elk geval achter de dichte deur en in de veiligheid van een therapeutische relatie, voor veel van mijn mannelijke cliënten heel groot is.

Het feit dat hij zo gevoelig is en daardoor veel nuances en prikkels om zich heen opneemt en grondig verwerkt, leidt bij Robert in de regel snel tot een gevoel van overprikkeling door te veel stimulatie.

'Ik geloof dat ik in het alledaagse leven als hoogsensitieve man vooral snel met overstimulatie te kampen heb', zegt Robert. 'Ik raak het vaakst overprikkeld op plekken als winkelcentra of op andere plekken waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in een stadion. Harde geluiden, fel licht of intense geuren ervaar ik gauw als onaangenaam. Soms voel ik me ook op mijn werk overprikkeld, bijvoorbeeld als een collega heel hard staat te praten op de gang, terwijl ik probeer me op mijn kamer op mijn werk te concentreren.'

'Hoogsensitiviteit is geen ziekte'

Volgens onderzoek zou ongeveer 30 procent van alle mensen heel sensitief, dus hoogsensitief, zijn.

Aan Roberts voorbeeld kunnen we goed zien hoe je in het dagelijks leven kunt merken dat je hoogsensitief bent. Hoogsensitief zijn betekent eigenlijk niet meer dan dat je door een heel sensibel en reactief zenuwstelsel gevoeliger op je omgeving reageert. De psycholoog dr. Michael Pluess van de Queen Mary University in Londen, die al jaren onderzoek doet naar het onderwerp gevoeligheid bij de mens, denkt dat ongeveer 30 procent van alle mensen heel sensitief, dus hoogsensitief, is. Die hoge gevoeligheid is geen psychische ziekte of een psychiatrische stoornis, maar een aangeboren temperamentseigenschap.

Zelf hoorde ik pas in het voorjaar van 2013 van het verschijnsel hooggevoeligheid. Ik woonde en werkte toen als psychotherapeut in Londen en had in die tijd opvallend veel jonge mannen in behandeling, die tijdens hun sessies bijna allemaal klaagden over hun opvallende gevoeligheid, die ze al sinds hun jeugd hadden.

Vaak hadden ze daar als kind of als jongvolwassene onder geleden, omdat ze de indruk hadden dat ze als jongen of man niet zo gevoelig mochten zijn, dat het als man 'niet ideaal' was om zo fijngevoelig te zijn. Te gevoelig, te kleinzerig, te schuchter, nergens tegen kunnen of te emotioneel - in elk geval niet zoals een 'echte' jongen kennelijk hoorde te zijn.

En hoewel de meesten van die cliënten in het mondaine Londen woonden, hoogopgeleid waren en deels aan het begin van de jaren negentig geboren waren, vonden ze het toch moeilijk om de woorden 'gevoelig' en 'mannelijk' als iets positiefs met elkaar te verenigen.

Hoogsensitieve mannen zijn er, ook al passen ze ogenschijnlijk niet in het gangbare manbeeld.

En zo stuitte ik bij mijn onderzoek naar het onderwerp gevoeligheid voor het eerst op het begrip hooggevoeligheid en op de onderzoeksresultaten van de psychologe dr. Elaine N. Aron, die sinds 1991 onderzoek naar hooggevoeligheid doet. Aron heeft natuurlijk niet het wiel weer uitgevonden: de theorie dat mensen vanaf hun geboorte verschillen qua gevoeligheid tegenover hun omgeving is niet volkomen nieuw, maar zij was wel de eerste wetenschapper die gevoeligheid als neutrale temperamentseigenschap definieerde en hooggevoeligheid afbakende ten opzichte van introversie.

 

Dus besloot ik een psychologisch handboek voor hoogsensitieve mannen te schrijven, omdat er simpelweg geen boek voor hen was. Alsof ze niet bestonden. Maar ze zijn er, ook al passen ze ogenschijnlijk niet in het gangbare manbeeld.

Hulp voor hoogsensitieve mannen en vrouwen

Tom Falkenstein
Hoogsensitieve mannen

In mijn boek worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Ik leg uit wat hooggevoeligheid is en wat niet, ik breng het begrip onder bij het temperamentsonderzoek en accentueer waarom juist hoogsensitieve mannen kunnen helpen de deels problematische en strenge regels hoe je als man in onze maatschappij 'moet zijn' te veranderen. En daar hebben alle mannen baat bij, of ze nu hoogsensitief zijn of niet.

Tegelijkertijd maak ik gebruik van mijn ervaring als psychotherapeut om de (hopelijk niet alleen mannelijke) lezer talloze praktische strategieën aan de hand te doen om beter met de uitdagingen van hooggevoeligheid te kunnen leven. Want het is in deze wereld niet altijd gemakkelijk om zo gevoelig te zijn en met de hiervoor genoemde overprikkeling om te gaan.

De door mij uitgekozen technieken zijn bij mijn hoogsensitieve cliënten in de loop van de jaren effectief gebleken en hebben velen van hen geholpen beter voor zichzelf te kunnen zorgen en meer in harmonie met hun sensibele aanleg te leven. Het boek wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek met Elaine N. Aron (Hoogsensitieve personen) over hoogsensitieve mannen.

Ik denk dat mijn boek daardoor in een belangrijke behoefte voorziet en ik hoop vooral mensen te bereiken die tot dusverre tevergeefs in boekhandels of op internet naar boeken over hoogsensitieve mannelijkheid zochten. Of het nu mannen of vrouwen zijn.

Want ook al richt dit boek zich natuurlijk in eerste instantie op mannen, het is mijn doel geweest om een boek te schrijven met een toon die vriendelijk en open is en niemand buitensluit. Inclusief en niet exclusief. Zodat ook hoogsensitieve vrouwen van de vele, praktische oefeningen kunnen profiteren of dat het boek vrouwelijke lezers helpt hun eigen hoogsensitieve zoon, partner, broer, vader of cliënt beter te begrijpen en te kunnen ondersteunen.

Tom Falkenstein is psychotherapeut en heeft zijn eigen praktijk in Berlijn (www.hsp-eu.com). Zijn boek "Hoogsensitieve mannen - Hoe je je hooggevoeligheid als kracht kunt inzetten" verscheen in 2017 bij Junfermann Verlag en op 7 augustus 2018 bij A.W. Bruna Uitgevers.

Bron: knack.be

 

Maar liefst één op de vijf mensen is hoogsensitief. Toch weten we nog betrekkelijk weinig over deze eigenschap. Zeker: er is al een hoop over gezegd en geschreven. Zoek op Google naar ‘HSP’ en je krijgt miljoenen resultaten. Maar niet alle informatie is even wetenschappelijk en betrouwbaar.

Daarom ben ik blij dat deze week het boek Hoogsensitief van Elke van Hoof verschijnt. De auteur is professor gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en heeft zelf uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschap verricht.

Mythes ontkrachten

Hoogsensitief legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen (HSP’s) soms ervaren.

Het boek opent met het ontkrachten van een aantal mythes. Dat is hard nodig, want in de loop der jaren zijn er flink wat misverstanden ontstaan.

Zo zou hoogsensitiviteit volgens sommigen een hype zijn, een stoornis of zelfs een reden om niet te hoeven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Op overtuigende wijze laat Van Hoof zien dat daar niets van klopt.

Wetenschappelijk onderzoek

Erg boeiend is het overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe naar de eigenschap is gedaan. Elaine Aron, wereldwijd bekend als HSP-autoriteit, gaf de eigenschap in 1997 de naam ‘hoogsensitiviteit’. Maar ze was zeker niet de eerste die er onderzoek naar deed.

Carl Jung (1875-1961) sprak al van ‘aangeboren sensitiviteit’ en Eduard Schweingruber publiceerde in 1935 over de ‘sensible Mensch’. In de daaropvolgende decennia hebben wetenschappers de eigenschap in diverse contexten bestudeerd, bijvoorbeeld als een kenmerk van introversie.

Vanaf de jaren negentig kwam het onderzoek in een stroomversnelling. En hoewel nog niet alle academici overtuigd zijn van het bestaan van ‘hoogsensitiviteit’ als een opzichzelfstaande eigenschap, is de belangstelling de afgelopen jaren wel gegroeid. Op het moment voeren Van Hoof en haar collega’s een reeks onderzoeken uit die ons binnenkort nog meer zullen vertellen over de eigenschap.

Kenmerken van hoogsensitiviteit

Het boek probeert een nauwkeurige beschrijving van kenmerken van hoogsensitiviteit te geven. Dat is niet zo eenvoudig, geeft de auteur zelf toe. Dé hoogsensitieve persoon bestaat immers niet en de onderlinge verscheidenheid tussen HSP’s is groot.

Er is, zegt Van Hoof, uiteindelijk maar één werkelijk kenmerk van hoogsensitiviteit en dat is de diepgaande verwerking van informatie. Er zijn wel specifieke eigenschappen die bij veel HSP’s voorkomen – zoals een hoge mate van empathie – maar die zijn eerder hetgevolg van diepgaande verwerking.

Heel belangrijk: je eigenschap beter begrijpen

Misschien wel de belangrijkste les van dit boek is: het maakt alle verschil of je als hoogsensitief persoon met je eigenschap hebt leren omgaan of niet.

HSP’s die dat niet hebben gedaan en met tegenslag te maken krijgen, hebben het zwaarder dan niet-HSP’s die in een vergelijkbare situatie verkeren. Maar andersom geldt ook: HSP’s die wél hebben leren omgaan met hun eigenschap, bewegen zich aanzienlijk prettiger door het leven dan niet-HSP’s onder dezelfde omstandigheden.

Het is daarom cruciaal dat HSP’s de valkuilen en kwaliteiten van hun eigenschap leren begrijpen. Coaching kan daarbij helpen, maar ook dit boek biedt een aantal tips.

Niet alleen tussen de oren

Toch is Hoogsensitief géén lofzang op de maakbaarheid van het individu. Je leest soms van die (zelfhulp)boeken die verkondigen dat alle problemen tussen de oren zitten en dat je met het aanleren van bepaald gedrag elke uitdaging kunt overwinnen. Ik heb dat altijd een scheve redenering gevonden, omdat externe factoren natuurlijk óók bepalend zijn.

Zo kan een HSP best de assertiviteit hebben ontwikkeld om z’n manager te vragen om een rustige werkplek. Maar dat is niet genoeg: de manager moet zo’n verzoek natuurlijk wel billijken en bovendien moet het kantoorgebouw een geschikte alternatieve werkruimte bieden. Is dat niet het geval, dan heeft de HSP nog steeds een probleem.

Hoogsensitief is gelukkig niet zo’n boek dat blind is voor de rol van de werkgever. Van Hoof geeft enkele tips voor ingrepen die ervoor zorgen dat HSP’s in een organisatie tot hun volle recht komen. De adviezen variëren van het geven van tijd om informatie te verwerken tot het stimuleren van zelfontplooiing. Daarnaast zijn HSP’s gebaat bij een voorspelbare werkomgeving die inzet op het verminderen van overprikkeling en stressgerelateerde klachten.

Het eindoordeel:

Hoogsensitief is een prettig leesbaar boek dat de lezer in no-time een beter begrip geeft van hoogsensitiviteit. De toon is nuchter en wetenschappelijk, maar zeker niet saai. Dat maakt dit boek een warm aanbevolen werk voor HSP’s, coaches, hulpverleners, werkgevers, ouders en leerkrachten.

Elke van Hoof, Hoogsensitief,
Lannoo Campus; 200 pagina’s; €24,99.
 
Je kunt het boek hier bestellen.

Pieter Offermans

 

Bron: De Hoogsensitieve Werknemer (hswerknemer.nl) - Pieter Offermans (1982) is auteur, blogger, spreker en hoogsensitief werknemer. In 2015 verscheen zijn boek De Hoogsensitieve Werknemer, waarin hij organisaties adviseert hoe zij hoogsensitieve medewerkers optimaal kunnen inzetten.

 

"Stap uit je eenzaamheid - terug naar waar je thuishoort in verbinding met jezelf en anderen" van Kyra Asatryan is een prettig, praktisch en liefdevol boek vol inspiratie en advies om verbondenheid aan te gaan met jezelf en met anderen. Want verbondenheid is volgens Kyra Asatryan de positieve tegenhanger van eenzaamheid. Eenzaamheid is niet iets wat is 'voorbehouden' aan ouderen of mensen die niet in het standaard sociale plaatje passen. 40% van de volwassenen voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Ook binnen een relatie, ook binnen een grote vriendenkring, ook binnen een ogenschijnlijk leuke baan. En dat terwijl we meer 'sociaal' verbonden zijn dan ooit met onze smartphones. Maar dat is dus niet de verbondenheid waar Kyra Asatryan op doelt. Met de simpele maar doeltreffende stappen in dit boek ben je in staat om geleidelijk aan meer echte en diepgaande verbondenheid aan te gaan met jezelf en de mensen om je heen.

Stap uit je eenzaamheid - Kyra Asatryan
Terug naar waar je thuishoort in verbinding met jezelf en anderen
Pagina's: 240 - Prijs: € 20,00

In de maand van de spiritualiteit staat van 13 januari tot en met 12 februari de boekenwereld in het teken van spiritualiteit en zingeving. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Compassie’ en over dat thema hebben we hier een lijst boeken over, want we leren van de oude wijsheid van de Talmud dat verandering begint bij gedachten en contemplatie.

Let op je gedachten, want ze worden je woorden. Let op je woorden, want ze worden je acties. Let op je acties, want ze worden je gewoontes. Let op je gewoontes, want ze worden je karakter. Let op je karakter, want het wordt je lot. De Talmud

Over compassie

De Maand van de Spiritualiteit 2017 staat in het teken van compassie, het vermogen om medeleven te hebben met anderen en met jezelf. Ieder mens is in staat tot oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen. Maar in onze tijd van economische crisis en concurrentiedenken voeren individualisme, leedvermaak en cynisme vaak de boventoon.

Toch toont psychologisch onderzoek aan dat lief zijn voor jezelf en anderen helpt om gelukkig te zijn. Maar hoe doe je dat als mild en tevreden zijn niet je sterkste kant is? Compassie begint met het accepteren van je eigen kwetsbaarheid en ‘tekortkomingen’. Liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf is de sleutel tot medemenselijkheid en verbinding met de ander.

Compassie gaat van binnen naar buiten, van persoonlijke ontwikkeling naar delen met elkaar. Uitdagingen genoeg op deze weg van mededogen: van de wereld om ons heen – zorg voor vrienden en collega’s – tot kwesties die verder van je af lijken te staan – vluchtelingenproblematiek en ouderenzorg. Compassie is niet alleen verdriet maar ook vreugde delen. Zo dragen samen genieten en aandacht voor elkaar bij aan een betere wereld.

1. Compassie voor beginners van Thupten Jinpa

Op één heb ik een boek voor je om het onderwerp mee te verkennen. Wat is compassie en wat moet je ermee? In Compassie voor beginners geeft Thupten Jinpa een inleiding. Compassie houdt in dat we medeleven hebben met anderen en met onszelf. Ieder mens wordt geboren met een vermogen tot compassie. Maar we zijn bang om gebruikt te worden door anderen of om een slappeling te worden. Daarom ligt het voor de westerse mens niet voor de hand om zijn compassie-spier te trainen. Wetenschap, psychologische inzichten en het levensverhaal van de auteur wijzen echter uit: als je deze spier traint, ervaar je minder stress en verbetert je gezondheid. Compassie loont dus – en het is de volgende stap na mindfulness. Thupten Jinpa was monnik, maar is inmiddels getrouwd en heeft 2 dochters. In de VS ontwikkelde hij samen met de Stanford Universiteit een veelgeprezen compassie-training. Hij was bijna 30 jaar de belangrijkste vertaler van de Dalai Lama. 

2. Spreken met liefde en luisteren met compassie van Thich Nhat Hahn

In Spreken met liefde, luisteren met compassie schrijft Thich Nhat Hanh over de rol van mindful communiceren binnen de uitoefening van compassie. Aandachtig communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo communiceren draagt bij aan een betere wereld. 

3. Waardering van Anselm Grün

 

Een groot onderdeel van compassie is waardering. Hierover schrijft Anselm Grün in zijn gelijknamige boek. Hoe kunnen we waardering ervaren en tonen? Door je vriendelijk en dankbaar op te stellen kun je jezelf en de ander onvoorwaardelijk erkennen. Anselm Grün is monnik van de benedictijnenabdij van Münsterschwarzach. 

4. Liefdesroep van Hannah Cuppen

Compassie blijft een onderwerp dat dichtbij je staat. Dit item

 

gaat dan ook over het beleven van compassie in je omgeving.  Liefdesroep beschrijft hoe Hannah Cuppen Helena van Engelen ontmoette en door haar geïnspireerd raakte. Helena volgde de roep van haar hart en zette haar droom in de wereld door een thuis te bieden aan de verlaten kinderen van Peru. Door het zien van dit voorbeeld werd Hannah zich bewust van de achterliggende principes die werkzaam zijn als mensen de sprong van angst naar liefde maken en gehoor geven aan de roep van hun hart: liefdesroep. Dit boek nodigt je uit om jouw unieke liefdesroep te volgen als richtingwijzer naar een bezield en vervuld leven. Durf je te luisteren naar jouw liefdesroep en je werkelijke bestemming te vinden? 

5. Mag ik je omarmen? van Anna Speckens en Saskia van Leendert

 

Op vijf heb ik een kaartenbox voor je, ontwikkeld door mindfulnesstrainers. In compassietrainingen gebruiken ze vaak gedichten en deze kun je nu ook thuis lezen. Gedichten helpen je om een compassievolle houding te ontwikkelen. Anna Speckens en Saskia van Leendert hebben een box met vijftig Nederlandstalige gedichten op kaarten zodat je thuis je compassie kunt trainen. Naast kaarten zit er ook een boekje in de box met een inleiding en praktische suggesties voor het gebruik van de gedichten. Centraal staan de vier kwaliteiten van het hart: vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. 

6. Het jaar van de uil van Pascale Bruinen

Op zes nog een persoonlijk verhaal over compassie in een bijzondere vorm. In Het jaar van de uil van Pascale Bruinen (voormalig officier van justitie) schrijft Pascale Bruinen over het verlies van haar vader die op hoge leeftijd overlijdt. Pascale raakt hierdoor emotioneel volledig van slag. In de loop van het eerste jaar na zijn dood beleeft Pascale een intense spirituele ervaring. De ervaring komt voort uit de Wet van de Aantrekkingskracht. Een uil speelt daarbij een bijzondere, bijna magische rol. Dit boek van Pascale geeft een persoonlijke kijk op compassie, met name wanneer je door een zware periode gaat. 

7. Klein geluk voor de mantelzorger van Maria Grijpma en Inge Jager

Hoewel het makkelijk te vergeten is, is mantelzorg een hele bijzondere vorm van compassie. Op zeven heb ik dan ook een cadeautje voor de onvermoeibare mantelzorgers: Klein geluk voor de mantelzorger van Maria Grijpma en Inge Jager. In de vorm van recepten die telkens beginnen met een herkenbare situatie of behoefte (je bent moe, je hebt behoefte aan steun, je wilt rust) geven Maria en Inge inspiratie, steun, troost, praktische suggesties, (h)erkenning, ervaringsverhalen en verwijzingen naar inspirerende boeken en websites. De heldere en liefdevolle aanwijzingen van Maria en Inge helpen (overbelaste) mantelzorgers om stap voor stap klein geluk terug in hun leven te brengen. Mantelzorger zijn is niet altijd makkelijk, steun komt soms uit onverwachte hoek en dit boekje is er daar één van! 

8. De weg van zelfcompassie van David Dewulf

Wetenschappelijk onderzoek toont hoe zelfcompassie je veerkracht, optimisme, doorzettingsvermogen, welbevinden en empathie verhoogt en samengaat met een betere gezondheid. In dit basisboek beschrijft mindfulnessexpert David Dewulf hoe je in acht stappen kan leren om vriendelijker te zijn voor jezelf, hoe je positieve emoties zoals moed, liefde, vreugde, empathie en vergevingsgezindheid meer ruimte kunt geven en hoe je waardegericht kunt leven. Hij nodigt je uit om een pad te bewandelen dat liefde en moed vergt, en je gaandeweg leert hoe je je kwetsbaarheid kan omarmen en volop ja kan zeggen tegen het leven. 

9. De Weg van Michael Puett

Op negen een bron van inspiratie voor wie compassie in een breder perspectief wil zien.De weg biedt een geheel nieuwe kijk op het dagelijks leven. Michael Puett, Harvards populairste docent, laat zien hoe Chinese denkers ons inspireren tot grote en kleine veranderingen. In De weg put hij hiervoor uit het werk van zes grote Chinese filosofen zoals Confucius en Lao Tze. Mede door de waarde die zij aan kleine gebaren, rituelen en goede gewoontes hechten, bieden zij een totaal ander wereldbeeld dan westerse denkers of boeddhistische leraren. De weg daagt ons uit onze diepgewortelde overtuigingen te herzien. Volgens Puett betekent ‘het goede leven’ niet een groots programma of doel uitvoeren, maar een weg bewandelen. Aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse leven, legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen uit. Hij inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf en de wereld. 

10. Altruïsme, de kracht van compassie van Mathieu Ricard

Als afsluiter een wat zwaardere pil voor wie helemaal in het concept ‘compassie’ wil duiken.  Matthieu Ricard, bekend van de best- en everseller ‘De monnik en de filosoof’, laat in ‘Altruïsme; De kracht van compassie’ zien hoe oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen de redding kan zijn voor de uitdagingen van onze tijd. In deze tijd van economische crisis en milieurampen voeren individualisme en cynisme vaak de boventoon. We kunnen het tij alleen keren met de kracht van compassie. Dat is volgens de boeddhistische leraar Matthieu Ricard geen vrome wens of utopie, maar mogelijk en zelfs noodzakelijk. ‘Altruïsme’ is het resultaat van jaren van onderzoek, ervaringen, observaties en reflecties. Soepel verbindt Ricard inzichten uit de psychologie, filosofie, ecologie en neurowetenschappen. Ook laat hij zich inspireren door wijze mannen en vrouwen – o.a. Gandhi, Seneca en Jane Goodall – uit diverse levensbeschouwelijke tradities. Aan de hand van talloze voorbeelden laat hij zien hoe we met altruïsme persoonlijke levens, samenleving, politiek en milieu kunnen beïnvloeden.

 

Bron: Anouschka Van Wettum, inspirerendleven.nl

Loslaten....

 Red Hawk: Zelfobservatie 

Eeuwenlang wordt 'Ken uzelf' al onderwezen als een belangrijk spiritueel principe. Hierin staat de dualiteit tussen lichaam en geest vaak centraal. Zelfobservatie, zo dacht men altijd, is alleen kijken naar de geest. Red Hawk leert dat zelfobservatie juist bij het lichaam begint. Door uit je hoofd te komen krijg je toegang tot je lichaam als jouw eerlijke raadgever.

Red Hawk laat je zelf ervaren hoe het observeren in zijn werk gaat. Aan de hand van zijn basisprincipes kun je je zelfobservatie ontwikkelen tot een kostbaar instrument waardoor je dichter bij je authentieke zelf kunt komen en blijvende veranderingen in je leven teweeg kunt brengen. 

Door eerlijk en zonder oordeel naar binnen te kijken en je gedachten en gevoelens met heel je lijf te beleven, kun je gewoontes en patronen in jezelf herkennen en wat niet meer bij je past loslaten. De energie die je dan vrijmaakt kun je geven aan onverdeelde aandacht voor het moment, focus en (zelf)bewustzijn. Je wordt een evenwichtiger en ontspannener mens, je toon wordt gematigder en je gedachten en emoties kalmer.

Over de auteur:
Red Hawk is professor aan de universiteit van Arkansas, auteur en dichter. Hawk werkt al meer dan dertig jaar met het onderwerp zelfobservatie, waarbij hij zich onder andere baseert op De vierde weg van Gurdjieff.

Zelfobservatie - volledig eerlijk kijken naar jezelf
Auteur: Red Hawk
Uitgeverij: AnkhHermes
168 pagina's - Prijs: € 17,50 
Kijk hier in het boek

Boeddha wijsheid

 

Dit boek is een heldere, toegankelijke en goedgeschreven inleiding in het begrip compassie door de vroegere monnik Thupten Jinpa, die bijna dertig jaar de vaste vertaler van de Dalai Lama was. Compassie is een concept dat veel meer inhoudt dan medelijden, de betekenis die de ‘dikke Van Dale’ ervan geeft. Het is veeleer mededogen, meeleven met de ander. Compassie betekent dat je hoopt dat de ander geluk ervaart en gevrijwaard is van lijden. Dat is namelijk wat wij met alle mensen gemeen hebben: we streven geluk na en proberen lijden te vermijden.

Kring

Om te beginnen is het belangrijk compassie te hebben voor jezelf. De drie belangrijkste elementen daarvan zijn: vriendelijk zijn voor jezelf, gewone medemenselijkheid en belangstellende aandacht (onderzoek Kristin Neff). Waarschijnlijk heb je al compassie met mensen die je dierbaar zijn, maar je kunt door compassie te oefenen je betrokkenheid uitbreiden tot mensen tegenover wie je neutraal staat (bijvoorbeeld de buschauffeur) totdat deze kring iedereen insluit, zelfs mensen die je eigenlijk niet graag mag (bijvoorbeeld een irritante collega) of mensen die je niet kent.

De zes perfecties

Wat mij het meest aanspreekt in dit boek, is het ideaal uit het boeddhisme van de bodhisattva: “iemand die ervoor gekozen heeft zijn leven te leiden volgens het principe van universele compassie – een houding van zorgzaamheid voor het welzijn van alle wezens, zonder enig onderscheid.” De bodhisattva legt daartoe een gelofte af om te leven met behulp van beoefening van de zogenaamde zes perfecties: generositeit, ethisch handelen, geduld, vreugdevolle ijver, concentratie en wijsheid.

Een korte omschrijving. Generositeit kan zijn het schenken van materiële zaken, het schenken van vrijheid van angst (mensen het gevoel geven dat ze veilig zijn) en het schenken van geestelijke bijstand. Ethisch handelen kan worden samengevat als: “Help anderen als je kunt; kun je dat niet, berokken hen dan in elk geval geen schade.” De derde perfectie, geduld, betekent een bepaalde manier van omgaan met gebeurtenissen, vooral als ze negatief voor je zijn. Geef niet toe aan boosheid, vijandigheid en ongeduld, maar reageer vanuit begrip, vriendelijkheid en geduld. Streef naar kalmte, begrip en vergeving, in contact met anderen en met jezelf. Bij vreugdevolle ijver gaat het om vastberadenheid en focus bij het nastreven van je doel. Je bent overtuigd van de waarde van je taak, standvastig in je streven, je doet je werk met vreugde en enthousiasme, maar je weet ook wanneer je moet terugschakelen om niet uitgeput te raken. Bij concentratie gaat het erom je geest te beheersen en een hoogwaardige aandacht op te brengen voor datgene waar je mee bezig bent. Tot slot: met wijsheid kun je je compassie verdiepen en tot uiting brengen met wijze daden die zijn afgestemd op de werkelijkheid.

“De volmaakte vereniging van wijsheid en compassie wordt dan ook gezien als het waarachtige ontwaken van de Boeddha.”

Thupten Jinpa: Compassie voor beginners. Voor een leven met meer moed en geluk

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen 2016

 

Bron: De Kentering

afgeleid_isbn_9789025904180_1_1424918915
Afgeleid - Damon Young

De laatste tijd vraag ik me steeds vaker af hoe het toch komt dat ik soms zo’n onbevredigd gevoel heb na een dag werken. Ik neem me van tevoren van alles voor, maak een plan ento-do lijstjes, maar voor ik het weet heb ik mijn mailbox én internet geopend. Tsja, en dan ligt de afleiding op de loer. Een grappig filmpje, een uitnodiging voor een interessant seminar, een nieuwsbrief, een klant met een urgente vraag, en tussendoor de groeps-whatsapp die allerlei berichtjes op het scherm van mijn telefoon vertoont…voor ik het weet word ik opgeslokt door alles wat er op me af komt, en vergeet ik mijn eigen voornemen. En dan heb ik nog niet eens Facebook. Afgeleid, het boek van de Australische filosoof Damon Young, raakt dan ook alleen al door de titel een gevoelige snaar. Een boek om meteen te willen gaan lezen.

Afgeleid

We leven in een wereld vol afleiding en prikkels, waarin het oh zo makkelijk en verleidelijk is om op alles te reageren wat er op ons pad komt. Maar dat geeft uiteindelijk geen voldoening, we raken erdoor opgebrand en uitgeblust, en we voelen ons gefrustreerd.  Ik in ieder geval wel, en als ik zo eens om me heen vraag, ben ik daarin niet de enige. Damon Young geeft, zoals het een filosoof betaamt, geen eensluidend antwoord op de vraag hóe we ons dan minder af moeten laten leiden. Wat hij wel doet is aan de hand van grote filosofen een reis door de geschiedenis maken, waarin hij laat zien dat afleiding van alle tijden is.

Vrijheid

Een van de krachtigste boodschappen van zijn boek vind ik het begrip ‘vrijheid’. Vrijheid is op eigen gezag, onafhankelijk keuzes maken. Vrijheid is de sleutel tot een waardevol leven. Een ‘kwellende existentiële opdracht’ zoals Nietzsche dat verwoordde, die luidt: besluiten wat we zijn en wat we moeten worden. Afleiding is vaak onze manier om ons daaraan te onttrekken. De afleiding of verstrooiing bevrijdt ons even van het gevoel dat we keuzes moeten maken. De boodschap is eigenlijk simpel: je kunt je vrijheid opeisen door het besluit te nemen om te handelen, en wel op grond van je eigen wetten en noodzakelijkheid. En vervolgens dien je daaraan vast te houden, met weloverwogen aandacht. Maar ja, dát is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze eigen, ambivalente houding daarin maakt het ook niet makkelijker: enerzijds streven we naar onafhankelijkheid en vrijheid, anderzijds hebben we ook behoefte aan verstrooiing.

Werkplek

Enigszins ontluisterend, maar ook wel weer relativerend door de humoristische ondertoon, vond ik Youngs analyse van de huidige werkplekken. Hij zegt daarover: ‘Het probleem met de ultrasnelle werkplek is niet dat er geen winst wordt gemaakt, het blijkt tijdvulling: zinloos nieuws, groepsmail, spam, virussen, irrelevante bedrijfsmemo’s, doorgestuurde grappen, allemaal afleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de constante stroom emails, telefoontjes, sms-berichten een grotere bedreiging voor je IQ vormt dan het gebruik van cannabis.” Sinds ik dit heb gelezen bekruipt me toch elke keer een ongemakkelijk gevoel als ik weer snel even een mail check tussendoor…

Vrije tijd

Voor Seneca was vrije tijd een eerste vereiste. Maar daarmee kwam meteen de verplichting die niet te verspillen. Volgens Seneca moeten we helder voor ogen hebben wat we willen, om dat vervolgens vastberaden en doelbewust te verwezenlijken. In plaats van zich van de ene geneugte of obsessie naar de andere te spoeden, gaat een wijs man kalm zijn weg, en legt hij alle verzoekingen en ergernissen van de vergankelijke wereld naast zich neer.

Het Stoïcisme van Seneca was cognitief van aard, met weinig aandacht voor emotie en verbeelding. In latere tijden kwam er meer aandacht voor die aspecten. Onder andere Matisse wordt als voorbeeld opgevoerd: wat ooit bedoeld was als afleiding (hij was lange tijd aan bed gekluisterd, zijn moeder gaf hem verf, penselen en schildersdoeken, als afleiding) werd zijn bevrijding. Hij ontdekte dat kunst ons in staat stelt een soort ‘dubbele blik’ te ervaren; kunst is haar eigen werkelijkheid. Voor zijn ouders en collega’s was kunst juist iets overbodigs.

Kunst

Aan kunst besteedt Damon Young nog een aantal paragrafen Hij stelt dat het vermogen om van kunst te genieten intelligente, fantasievolle aandacht is. Een gedegen opleiding, opvoeding of veel weten over de historie leiden vaak af van wat kunst te bieden heeft.

Relatie met anderen

Vervolgens gaat het over de ongemakkelijke spagaat tussen enerzijds aandacht voor onszelf of voor de eigen bezigheden en anderzijds de relatie met anderen. Vrienden kunnen soms een ‘last’ zijn, vanwege een gevoel van verantwoordelijkheid of verplichting. Daarom zoeken we soms afleiding bij minder veeleisend gezelschap. Vluchtige kennissen, online vriendschappen, nooit knellend, maar wel verstrooiing. Het is dus van belang toe te geven (vooral aan onszelf) dat we, zelfs als het gaat om mensen die we innig liefhebben, soms geen contact, geen bemoeienis willen. We moeten ons bewust zijn van onze eigen onafhankelijkheid. De rol die werk hierin kan vervullen is belangrijk. Het biedt een legitieme en door de buitenwereld gerespecteerde afleiding van het concept van ‘intimiteit’. Collega’s zorgen voor gezelschap, aanspraak, je kunt met ze samenwerken, zonder de emotionele bagage van vriendschap.

Inspirerend

Al met al vond ik ‘Afgeleid’ een zeer leesbaar en inspirerend boek, geschreven in een prettige, moderne stijl. Young laat soms wat van zijn eigen leven zien, door over zijn kinderen te vertellen. De anekdote over zijn moeder, die hem op zijn mobiel belt precies op het moment dat hij van een prachtig uitzicht geniet in Griekenland, vond ik grappig herkenbaar. Verder vond ik het leuk om de grote namen uit de filosofie, kunst en geschiedenis voorbij te zien komen met al hun worstelingen en ‘gedoe’. Daardoor maakt Young ze menselijk. Ik vond het ook wel enigszins geruststellend om te lezen dat ‘afleiding’ niet een tekortkoming is die typisch hoort bij deze tijd, maar juist iets van alle tijden is. Haast alle grote namen uit de geschiedenis worstelden met het thema ‘afleiding’ en ‘vrijheid’, ieder op zijn eigen manier. Een anekdote over Spinoza is me erg bijgebleven: Spinoza sloeg een aanbod om aan de universiteit te komen doceren af, omdat dat ten koste zou gaan van dat waar hij het meest belang aan hechtte, namelijk vrije tijd en filosofie. De academische wereld zou hem maar van zijn werk houden. Over kalm en vastberaden je weg gaan gesproken…

Boodschap

Door de eeuwen heen is de boodschap overigens in essentie wel hetzelfde gebleven. Om het hoofd te kunnen bieden aan afleiding is het essentieel jezelf te kennen, je eigen pad te volgen, en je eigen waarden te (h)erkennen. Een mooie, waardevolle boodschap wat mij betreft. Het enige dat mij enigszins stoorde in dit boek was het soms wat al te ver gezochte taalgebruik. Voor Seneca gebruikt Young achtereenvolgens ‘oude filosoof’ ‘, ‘oude asceet’ en  ‘Spanjaard’. Ik moest even terug in de tekst om te begrijpen wie nu die Spanjaard was. Had ik iets gemist? Maar goed, het blijkt dat Seneca werd geboren in de Romeinse provincie Corduba (het huidige Córdoba) in Spanje. Vandaar dus dat ‘Spanjaard’… maar dat is slechts een klein puntje van kritiek op dit verder zeer onderhoudende boek.

Aantekeningen

Conclusie: dit is een boek om veel aantekeningen in te maken, interessante passages er nog eens op na te lezen en je te laten inspireren door grote namen uit de geschiedenis, om zo het hoofd te bieden aan de afleidingen die in deze tijd op je pad komen. Een ingetogen boek ook, dat oproept tot echte aandacht en keuzes maken, zonder daarin streng of bevoogdend te zijn.

Met het concept ‘vrijheid’ helder voor de geest neem ik mij voor vanaf nu kalm en aandachtig mijn weg te gaan. Maar voor de zekerheid zet ik voorlopig mijn mailbox-meldingen maar wel even uit.

Bron: Sylvie van der Haar, inspirerendleven.nl

"Afgeleid" wordt uitgegeven door Uitgeverij Ten Have en kost 19,99 euro.

Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn, maar sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil te zien? Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

661920fb21a76d0cef135daef821ed63.png

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven.

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn of haar ouders. Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint te begrijpen waarom je in deze 3 dimensionle werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk, net zoals in de film Groundhog Day. In deze film wordt Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds 3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg staande ego kan verslaan, zodat hij kan beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met je natuurlijke gaven of hebt er een buitengewone belangstelling voor.

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden. De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid.

Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naarvoren te halen.

Je wordt spiritueel bewust.

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar bewustzijn en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet en begrijpt dat alles wat we doen als een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van andere te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven.

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te koppig of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven, wordt alle resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego.

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen ego. Op het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zul je merken hoe dit het leven van anderen en jezelf heeft beïnvloed.

Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielscontract zult maken in de hoop het ego niet de overhand te laten nemen en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiele zaken.

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid en het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme, in het bijzonder omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen om je heen. Ee oudere ziel weet dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij het zijn wie we werkelijk zijn.

De oudere zielen zullen geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele vooruitgang te bevorderen of het gebruiken om anderen te helpen die minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel.

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je zullen helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een voertuig voor je ziel. Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Je hebt natuurlijk in andere incarnaties talloze namen gehad en bent zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken, zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk ben je oneindig bewustzijn en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden.

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had? Er is een grote kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen (geheugen wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen).

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden.

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de Universele Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielscontract. Zelfs als je daar niet helemaal zeker van bent dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is.

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden? Voel je een speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Pleiaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel bij oorlogen en corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om te helpen met de ascentie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan is er een grote kans dat je niet oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn.

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op zoek naar eerdere fragmenten van zichzelf en zullen vaak afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties nodig hebben.

Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak voelen en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig.

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten de Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn deze als absolute wet te aanvaarden omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid.

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen. Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en op die manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-, metafysische- en esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren.

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld.

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet.

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn, maar het is toch leuk om een bevestiging te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens, met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent.

Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere zielen, maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele reincarnaties nodig hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker zijn zullen doorstromen naar het volgende niveau in bewustzijn. Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen.

Geniet van iedere milliseconde in deze incarnatie want het is misschien wel de laatste keer dat je een 3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.

Bron: Wake Up World – Vertaling : Niburu, via inspirerendleven.nl

Tot ziens....

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: