De wereld van Woord- versus Beelddenkers en HSP

welkom5.gif

Geraakt, gekwetst, verworpen of dan toch bemind? Het ligt niet altijd gemakkelijk in de huidige samenleving voor Beelddenkers en Hoog Sensitieve Personen. En toch... ze hebben hun meerwaarde in deze samenleving, en als ze zich kunnen recht houden, niettegenstaande onbegrip, wegens gebrek aan empathie jegens hun gevoelens, soms zo moeilijk in woorden uit te drukken, dan worden ze dan toch erkend. Beelddenkers die niet ten onder gaan hebben immers vlugger dan anderen een "globaal beeld" van dingen en situaties. Beelddenkers zijn meestal ook Hoog Sensitieve Personen wat een bijkomend pluspunt is want dan voelen ze ook vlugger dan anderen situaties en personen aan.
Werkelijke pareltjes dus, emotioneel, sociaal en "gewoon" intelligent. Maar wat als je je opsluit in je harnas dat je beschermt tegen ruwheid, tegen onbegrip? Waarom kan iedereen je gedachten niet lezen? Waarom steeds die woorden, meestal te grof om de diepte van je dikwijls gekwetste gevoelens te uiten? Waarom die vragen? Waarom nog spreken als er geen echt contact is? en geen respect?

Hier stellen we geen vragen, maar via blog- en nieuwsberichten trachten we in deze club, een steuntje te geven aan beelddenkers en HSP'ers. Een bevestging van je Zijn en je Zelf.

valrose.gif

 

Maar liefst één op de vijf mensen is hoogsensitief. Toch weten we nog betrekkelijk weinig over deze eigenschap. Zeker: er is al een hoop over gezegd en geschreven. Zoek op Google naar ‘HSP’ en je krijgt miljoenen resultaten. Maar niet alle informatie is even wetenschappelijk en betrouwbaar.

Daarom ben ik blij dat deze week het boek Hoogsensitief van Elke van Hoof verschijnt. De auteur is professor gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en heeft zelf uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de eigenschap verricht.

Mythes ontkrachten

Hoogsensitief legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen (HSP’s) soms ervaren.

Het boek opent met het ontkrachten van een aantal mythes. Dat is hard nodig, want in de loop der jaren zijn er flink wat misverstanden ontstaan.

Zo zou hoogsensitiviteit volgens sommigen een hype zijn, een stoornis of zelfs een reden om niet te hoeven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Op overtuigende wijze laat Van Hoof zien dat daar niets van klopt.

Wetenschappelijk onderzoek

Erg boeiend is het overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe naar de eigenschap is gedaan. Elaine Aron, wereldwijd bekend als HSP-autoriteit, gaf de eigenschap in 1997 de naam ‘hoogsensitiviteit’. Maar ze was zeker niet de eerste die er onderzoek naar deed.

Carl Jung (1875-1961) sprak al van ‘aangeboren sensitiviteit’ en Eduard Schweingruber publiceerde in 1935 over de ‘sensible Mensch’. In de daaropvolgende decennia hebben wetenschappers de eigenschap in diverse contexten bestudeerd, bijvoorbeeld als een kenmerk van introversie.

Vanaf de jaren negentig kwam het onderzoek in een stroomversnelling. En hoewel nog niet alle academici overtuigd zijn van het bestaan van ‘hoogsensitiviteit’ als een opzichzelfstaande eigenschap, is de belangstelling de afgelopen jaren wel gegroeid. Op het moment voeren Van Hoof en haar collega’s een reeks onderzoeken uit die ons binnenkort nog meer zullen vertellen over de eigenschap.

Kenmerken van hoogsensitiviteit

Het boek probeert een nauwkeurige beschrijving van kenmerken van hoogsensitiviteit te geven. Dat is niet zo eenvoudig, geeft de auteur zelf toe. Dé hoogsensitieve persoon bestaat immers niet en de onderlinge verscheidenheid tussen HSP’s is groot.

Er is, zegt Van Hoof, uiteindelijk maar één werkelijk kenmerk van hoogsensitiviteit en dat is de diepgaande verwerking van informatie. Er zijn wel specifieke eigenschappen die bij veel HSP’s voorkomen – zoals een hoge mate van empathie – maar die zijn eerder hetgevolg van diepgaande verwerking.

Heel belangrijk: je eigenschap beter begrijpen

Misschien wel de belangrijkste les van dit boek is: het maakt alle verschil of je als hoogsensitief persoon met je eigenschap hebt leren omgaan of niet.

HSP’s die dat niet hebben gedaan en met tegenslag te maken krijgen, hebben het zwaarder dan niet-HSP’s die in een vergelijkbare situatie verkeren. Maar andersom geldt ook: HSP’s die wél hebben leren omgaan met hun eigenschap, bewegen zich aanzienlijk prettiger door het leven dan niet-HSP’s onder dezelfde omstandigheden.

Het is daarom cruciaal dat HSP’s de valkuilen en kwaliteiten van hun eigenschap leren begrijpen. Coaching kan daarbij helpen, maar ook dit boek biedt een aantal tips.

Niet alleen tussen de oren

Toch is Hoogsensitief géén lofzang op de maakbaarheid van het individu. Je leest soms van die (zelfhulp)boeken die verkondigen dat alle problemen tussen de oren zitten en dat je met het aanleren van bepaald gedrag elke uitdaging kunt overwinnen. Ik heb dat altijd een scheve redenering gevonden, omdat externe factoren natuurlijk óók bepalend zijn.

Zo kan een HSP best de assertiviteit hebben ontwikkeld om z’n manager te vragen om een rustige werkplek. Maar dat is niet genoeg: de manager moet zo’n verzoek natuurlijk wel billijken en bovendien moet het kantoorgebouw een geschikte alternatieve werkruimte bieden. Is dat niet het geval, dan heeft de HSP nog steeds een probleem.

Hoogsensitief is gelukkig niet zo’n boek dat blind is voor de rol van de werkgever. Van Hoof geeft enkele tips voor ingrepen die ervoor zorgen dat HSP’s in een organisatie tot hun volle recht komen. De adviezen variëren van het geven van tijd om informatie te verwerken tot het stimuleren van zelfontplooiing. Daarnaast zijn HSP’s gebaat bij een voorspelbare werkomgeving die inzet op het verminderen van overprikkeling en stressgerelateerde klachten.

Het eindoordeel:

Hoogsensitief is een prettig leesbaar boek dat de lezer in no-time een beter begrip geeft van hoogsensitiviteit. De toon is nuchter en wetenschappelijk, maar zeker niet saai. Dat maakt dit boek een warm aanbevolen werk voor HSP’s, coaches, hulpverleners, werkgevers, ouders en leerkrachten.

Elke van Hoof, Hoogsensitief,
Lannoo Campus; 200 pagina’s; €24,99.
 
Je kunt het boek hier bestellen.

Pieter Offermans

 

Bron: De Hoogsensitieve Werknemer (hswerknemer.nl) - Pieter Offermans (1982) is auteur, blogger, spreker en hoogsensitief werknemer. In 2015 verscheen zijn boek De Hoogsensitieve Werknemer, waarin hij organisaties adviseert hoe zij hoogsensitieve medewerkers optimaal kunnen inzetten.

Loslaten....

Hoe kun je het beste beginnen met meditatie? Mediteren kun je op verschillende manieren. Edel Maex leerde in zijn mindfulnesstrainingen de afgelopen twintig jaar vele duizenden mensen mediteren. In dit boek, van slechts 64 bladzijden en 14,99 euro, vat hij de essentie samen en helpt hij beginners om op een heel toegankelijke manier de eerste stappen op het pad van meditatie te zetten.

Fragment uit het boek:

Het Westen heeft meditatie omarmd. Nergens wordt er meer gemediteerd dan bij ons. ‘Mediteren is de nieuwe zondagsmis’ blokletterde een krant. Het grote verschil is wel dat er niets moet. Als er zo veel mensen zijn die mediteren dan is dat spontaan en zonder verplichting.

Waarom zou je mediteren? Wellicht is het enige goede antwoord op deze vraag: omdat je er in je hart naar verlangt, omdat je het gevoel hebt dat je iets wezenlijks laat doodgaan als je het verwaarloost.

Onze rationele geest neemt met dat antwoord geen genoegen en vraagt uitleg. Die uitleg schiet altijd tekort. Het kan nooit meer zijn dan één uitleg tussen vele. Op zijn eenvoudigst gezegd is mediteren niets anders dan stil worden, je geest en je hart openen, en aanwezig zijn.

We hebben drukke levens. We hebben verantwoordelijkheden. We hebben dingen te doen. We moeten zorgen voor brood op de plank. We moeten overleven. In die overlevingsmodus dreigen onze geest en ons hart dicht te slibben. We lopen het risico in een kramp te schieten, we doen en doen, we rennen van doel naar doel, zonder momenten waarin we ‘er zijn’, zonder moeten, zonder meteen een volgend doel te stellen.

In die kramp ontgaat ons alles wat buiten de smalle lijn valt tussen onszelf en ons doel. We negeren de signalen van ons lichaam, tot ze zich als klachten manifesteren. We verliezen contact met onze eigen noden en met de noden van de wereld om ons heen. We riskeren hard en meedogenloos te worden, ook voor hen die ons het meest dierbaar zijn.

Uit die kramp groeit een verlangen, een verlangen naar… we kunnen het moeilijk benoemen, naar ruimte, naar stilte, naar openheid. Misschien ontdekken we iets daarvan in de natuur, in kunst, in poëzie. In principe is het overal te vinden. De vindplaats bij uitstek is de stilte van het mediteren.

Bron: Leven in de maalstroom

stilte_isbn_9789025904579_1_1433217748.j

Thich Nhat Hanh is een Vietnamese boeddhistische zenmeester. Hij heeft de respectabele leeftijd bereikt van 88 jaar. Van zijn hand zijn vele boeken verschenen en recent het boekje Stilte. Met als ondertitel: luisteren in een wereld van lawaai.

Thich Nhat Hanh, ook wel Thay genoemd, heeft in november 2014 een zware hersenbloeding gehad. Hij heeft dit overleefd, naar zeggen ook door zijn diepe ademhalingstechniek. Thay is nu weer thuis in Plum Village nabij Bordeaux. Wie eerder boeken van hem heeft gelezen of een retraite heeft meegemaakt, herkent veel van Thay in het boekje Stilte. Thay is een uiterst vriendelijke, vredebrengende zenmeester, die met een vorm van liefdevol indringend mededogen je voortdurend uitnodigt om mindful te leven en werken.

 

De kern van Stilte is misschien wel de volgende raadgeving

“ Ga mindful zitten en adem mindful in en uit. Binnen een paar seconden heb je weer voeling met je jezelf. Je weet dan wat er gebeurt, wat er gebeurt in je lichaam, in je gevoelens, in je emoties en in je waarnemingen. Je bent nu thuis en je weet hoe je voor dit thuis moet zorgen”.

 

Dit lijkt zo eenvoudig, maar is het niet. De dagdagelijkse zorgen voor morgen en de afleidingen van je (tegen de stilte) protesterende ego maken het niet makkelijk om mindful te zitten. Thay’s ingang naar mindful leven in aandacht is het voertuig dat je altijd en overal bij je draagt: je adem. Met enkele bewuste ademhalingen kun je weer snel in aandacht zijn, voelen en ervaren hoe het met je is. Je loopt maar te draven, van het een naar het ander. Zonder pauzes. Maar hoe eenvoudig is het toch om tussen het een en het ander een kort moment van stilte in te bouwen. Al is het maar voor enkele minuten. Thay is wat dat betreft zeer mild: hij vraagt niet om direct 25 minuten aan één stuk te gaan mediteren, als je daar geen ervaring mee hebt. Hij vraagt je wel om de dingen in aandacht en met volle bewustzijn te doen. Niet eten en denken ik moet nog zoveel werk doen. Maar eten in aandacht. Tandenpoetsen in aandacht. Luisteren in aandacht. Eén ding tegelijk met je aandacht gericht op datgene wat je doet en niet wat je nog moet doen of wat je wil bereiken.

 

Walk your silence

Ook hier weer: makkelijker gezegd dan gedaan. Het boekje Stilte geeft wel veel aanwijzingen en oefeningen om je hierbij goed op weg te helpen. Er staan ook enkele ervaringen in van Thich Nhat Hanh toen hij nog in Vietnam woonde, monnik was en volop in het oorlogsgeweld met toen Frankrijk verkeerde. Deze ervaringen maken dat Thay zo’n wijs man is: een zenmeester die doet wat hij zegt vanuit ervaring: “walk your talk”. Eigenlijk is voor Thay de uitspraak meer: “walk your silence”.

 

Boodschap

Stilte bevat vele praktische oefeningen. Allen gericht op lichaamsbewustzijn. In de kern is het steeds de volgende boodschap:

 

Sta even stil.  Sta even stil bij wat je doet. Volg je ademhaling. Voel hoe het met je is.

 

Makkelijker gezegd dan gedaan.  Want hoe vaak vergeten wij even stil te staan en ons bewust te zijn van de dingen die we doen. Hoe vaak zijn we niet met onze aandacht bij dingen die nog moeten komen of dingen die geweest zijn. Thich Nhat Hanh zegt daarover: ”je hart probeert je iets te vertellen, maar je kan het niet horen omdat je hoofd vol lawaai zit”. En hoe vaak zeggen we niet tegen onszelf: “ik kan nu niet, omdat…; maar morgen…”. “Morgen word ik gelukkig”.

 

Er staan mooie teksten in Stilte. Hieronder enkele zinnen die kenmerkend zijn:

 

‘Aandachtig gewaarzijn werkt als zonnebrandcrème: mindfulness beschermt je tegen ongezonde invloeden.’

 

‘Met bewust ademen geef je jezelf een voedende rustpauze en zal je aandacht toenemen.’

 

‘Stilte betekent meer dan niet praten.’

 

‘Door stil te zijn verlies je jezelf niet in de omgeving.’

 

‘Stilte is niet passief: wie vanuit stilte leeft, is niet altijd stil en zit niet de hele dag stil, maar kent geen innerlijke beroering meer. Zoals een kalme en stille oceaan, waardoor de weerspiegeling van de maan zichtbaar is.’

866c5291dd3a20827bfcbc6786d086c8.jpg

Luisteren

Thich Nhat Hanh geeft ook adviezen over luisteren. Diep luisteren. Waardoor open communicatie mogelijk wordt. Diep luisteren is de voedingsbodem voor juist spreken. Je reageert dan niet onmiddellijk op iemand door je kennis te spuien, je kaatst niet, maar je luistert, laat het tot je doordringen. Dit vraagt veel oefening en vooral zelfinzicht: want wie diep naar zichzelf kan luisteren, kan ook diep naar anderen luisteren.

 

Stilte is een mooi boekje, een waardevolle aanvulling op de serie boeken van Thich Nhat Hanh. Het bevat de kern van de boodschap van deze wijze, liefdevolle zenmeester.

 

Stilte. Luisteren in een wereld vol lawaai - Thich Nhat Hanh
Uitgeverij Ten Have - € 16,99, 144 pagina’s - ISBN 9789025904579

Bron: inspirerendleven.nl

Boeddha wijsheid

afgeleid_isbn_9789025904180_1_1424918915
Afgeleid - Damon Young

De laatste tijd vraag ik me steeds vaker af hoe het toch komt dat ik soms zo’n onbevredigd gevoel heb na een dag werken. Ik neem me van tevoren van alles voor, maak een plan ento-do lijstjes, maar voor ik het weet heb ik mijn mailbox én internet geopend. Tsja, en dan ligt de afleiding op de loer. Een grappig filmpje, een uitnodiging voor een interessant seminar, een nieuwsbrief, een klant met een urgente vraag, en tussendoor de groeps-whatsapp die allerlei berichtjes op het scherm van mijn telefoon vertoont…voor ik het weet word ik opgeslokt door alles wat er op me af komt, en vergeet ik mijn eigen voornemen. En dan heb ik nog niet eens Facebook. Afgeleid, het boek van de Australische filosoof Damon Young, raakt dan ook alleen al door de titel een gevoelige snaar. Een boek om meteen te willen gaan lezen.

Afgeleid

We leven in een wereld vol afleiding en prikkels, waarin het oh zo makkelijk en verleidelijk is om op alles te reageren wat er op ons pad komt. Maar dat geeft uiteindelijk geen voldoening, we raken erdoor opgebrand en uitgeblust, en we voelen ons gefrustreerd.  Ik in ieder geval wel, en als ik zo eens om me heen vraag, ben ik daarin niet de enige. Damon Young geeft, zoals het een filosoof betaamt, geen eensluidend antwoord op de vraag hóe we ons dan minder af moeten laten leiden. Wat hij wel doet is aan de hand van grote filosofen een reis door de geschiedenis maken, waarin hij laat zien dat afleiding van alle tijden is.

Vrijheid

Een van de krachtigste boodschappen van zijn boek vind ik het begrip ‘vrijheid’. Vrijheid is op eigen gezag, onafhankelijk keuzes maken. Vrijheid is de sleutel tot een waardevol leven. Een ‘kwellende existentiële opdracht’ zoals Nietzsche dat verwoordde, die luidt: besluiten wat we zijn en wat we moeten worden. Afleiding is vaak onze manier om ons daaraan te onttrekken. De afleiding of verstrooiing bevrijdt ons even van het gevoel dat we keuzes moeten maken. De boodschap is eigenlijk simpel: je kunt je vrijheid opeisen door het besluit te nemen om te handelen, en wel op grond van je eigen wetten en noodzakelijkheid. En vervolgens dien je daaraan vast te houden, met weloverwogen aandacht. Maar ja, dát is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze eigen, ambivalente houding daarin maakt het ook niet makkelijker: enerzijds streven we naar onafhankelijkheid en vrijheid, anderzijds hebben we ook behoefte aan verstrooiing.

Werkplek

Enigszins ontluisterend, maar ook wel weer relativerend door de humoristische ondertoon, vond ik Youngs analyse van de huidige werkplekken. Hij zegt daarover: ‘Het probleem met de ultrasnelle werkplek is niet dat er geen winst wordt gemaakt, het blijkt tijdvulling: zinloos nieuws, groepsmail, spam, virussen, irrelevante bedrijfsmemo’s, doorgestuurde grappen, allemaal afleiding. Uit onderzoek is gebleken dat de constante stroom emails, telefoontjes, sms-berichten een grotere bedreiging voor je IQ vormt dan het gebruik van cannabis.” Sinds ik dit heb gelezen bekruipt me toch elke keer een ongemakkelijk gevoel als ik weer snel even een mail check tussendoor…

Vrije tijd

Voor Seneca was vrije tijd een eerste vereiste. Maar daarmee kwam meteen de verplichting die niet te verspillen. Volgens Seneca moeten we helder voor ogen hebben wat we willen, om dat vervolgens vastberaden en doelbewust te verwezenlijken. In plaats van zich van de ene geneugte of obsessie naar de andere te spoeden, gaat een wijs man kalm zijn weg, en legt hij alle verzoekingen en ergernissen van de vergankelijke wereld naast zich neer.

Het Stoïcisme van Seneca was cognitief van aard, met weinig aandacht voor emotie en verbeelding. In latere tijden kwam er meer aandacht voor die aspecten. Onder andere Matisse wordt als voorbeeld opgevoerd: wat ooit bedoeld was als afleiding (hij was lange tijd aan bed gekluisterd, zijn moeder gaf hem verf, penselen en schildersdoeken, als afleiding) werd zijn bevrijding. Hij ontdekte dat kunst ons in staat stelt een soort ‘dubbele blik’ te ervaren; kunst is haar eigen werkelijkheid. Voor zijn ouders en collega’s was kunst juist iets overbodigs.

Kunst

Aan kunst besteedt Damon Young nog een aantal paragrafen Hij stelt dat het vermogen om van kunst te genieten intelligente, fantasievolle aandacht is. Een gedegen opleiding, opvoeding of veel weten over de historie leiden vaak af van wat kunst te bieden heeft.

Relatie met anderen

Vervolgens gaat het over de ongemakkelijke spagaat tussen enerzijds aandacht voor onszelf of voor de eigen bezigheden en anderzijds de relatie met anderen. Vrienden kunnen soms een ‘last’ zijn, vanwege een gevoel van verantwoordelijkheid of verplichting. Daarom zoeken we soms afleiding bij minder veeleisend gezelschap. Vluchtige kennissen, online vriendschappen, nooit knellend, maar wel verstrooiing. Het is dus van belang toe te geven (vooral aan onszelf) dat we, zelfs als het gaat om mensen die we innig liefhebben, soms geen contact, geen bemoeienis willen. We moeten ons bewust zijn van onze eigen onafhankelijkheid. De rol die werk hierin kan vervullen is belangrijk. Het biedt een legitieme en door de buitenwereld gerespecteerde afleiding van het concept van ‘intimiteit’. Collega’s zorgen voor gezelschap, aanspraak, je kunt met ze samenwerken, zonder de emotionele bagage van vriendschap.

Inspirerend

Al met al vond ik ‘Afgeleid’ een zeer leesbaar en inspirerend boek, geschreven in een prettige, moderne stijl. Young laat soms wat van zijn eigen leven zien, door over zijn kinderen te vertellen. De anekdote over zijn moeder, die hem op zijn mobiel belt precies op het moment dat hij van een prachtig uitzicht geniet in Griekenland, vond ik grappig herkenbaar. Verder vond ik het leuk om de grote namen uit de filosofie, kunst en geschiedenis voorbij te zien komen met al hun worstelingen en ‘gedoe’. Daardoor maakt Young ze menselijk. Ik vond het ook wel enigszins geruststellend om te lezen dat ‘afleiding’ niet een tekortkoming is die typisch hoort bij deze tijd, maar juist iets van alle tijden is. Haast alle grote namen uit de geschiedenis worstelden met het thema ‘afleiding’ en ‘vrijheid’, ieder op zijn eigen manier. Een anekdote over Spinoza is me erg bijgebleven: Spinoza sloeg een aanbod om aan de universiteit te komen doceren af, omdat dat ten koste zou gaan van dat waar hij het meest belang aan hechtte, namelijk vrije tijd en filosofie. De academische wereld zou hem maar van zijn werk houden. Over kalm en vastberaden je weg gaan gesproken…

Boodschap

Door de eeuwen heen is de boodschap overigens in essentie wel hetzelfde gebleven. Om het hoofd te kunnen bieden aan afleiding is het essentieel jezelf te kennen, je eigen pad te volgen, en je eigen waarden te (h)erkennen. Een mooie, waardevolle boodschap wat mij betreft. Het enige dat mij enigszins stoorde in dit boek was het soms wat al te ver gezochte taalgebruik. Voor Seneca gebruikt Young achtereenvolgens ‘oude filosoof’ ‘, ‘oude asceet’ en  ‘Spanjaard’. Ik moest even terug in de tekst om te begrijpen wie nu die Spanjaard was. Had ik iets gemist? Maar goed, het blijkt dat Seneca werd geboren in de Romeinse provincie Corduba (het huidige Córdoba) in Spanje. Vandaar dus dat ‘Spanjaard’… maar dat is slechts een klein puntje van kritiek op dit verder zeer onderhoudende boek.

Aantekeningen

Conclusie: dit is een boek om veel aantekeningen in te maken, interessante passages er nog eens op na te lezen en je te laten inspireren door grote namen uit de geschiedenis, om zo het hoofd te bieden aan de afleidingen die in deze tijd op je pad komen. Een ingetogen boek ook, dat oproept tot echte aandacht en keuzes maken, zonder daarin streng of bevoogdend te zijn.

Met het concept ‘vrijheid’ helder voor de geest neem ik mij voor vanaf nu kalm en aandachtig mijn weg te gaan. Maar voor de zekerheid zet ik voorlopig mijn mailbox-meldingen maar wel even uit.

Bron: Sylvie van der Haar, inspirerendleven.nl

"Afgeleid" wordt uitgegeven door Uitgeverij Ten Have en kost 19,99 euro.

waar_je_ook_gaat_daar_ben_je_isbn_978902

'Meditatie is niet zozeer een manier om je terug te trekken uit de wereld, het is veeleer een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten van en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar je het ook doet - iedere dag weer.'

In Waar je ook gaat, daar ben je zet Jon Kabat-Zinn uiteen hoe de essentie van boeddhistische meditatie - aandacht - deel kan gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Veelal aan de hand van voorbeelden die voor iedereen herkenbaar zijn, laat hij zien hoe meditatief leven en werken eruitzien, welke weerstanden we tegenkomen en hoe we daar mee om kunnen gaan. Mediteren betekent niet dat je jezelf een bepaalde methode oplegt om dingen te veranderen, het is ontspannen en aandachtig aanwezig zijn - in stilte maar ook wanneer je de kinderen naar school brengt of het fornuis schoonmaakt.

Dit boek is in zijn eenvoud en levendigheid een diepgaand werk. Het laat beginnende beoefenaars op een aangename, zeer directe manier kennismaken met meditatie en voedt diegenen die al wat langer regelmatig de stilte opzoeken met nieuwe inspiratie en inzichten. Waar je ook gaat, daar ben je onthult de eenvoud en de diepte van het meditatieve pad en leert ons steeds opnieuw open te staan voor de rijkdom van ieder moment.

Bron: Filosofie.nl

Edel Maex is psychiater, zenleraar en een van de grondleggers van het werken met Mindfulness Training in de Lage Landen. Hij leidt al meerdere jaren een zengroep in Antwerpen. Onlangs verscheen een nieuw boek van zijn hand: Iedereen weet.  

Iedereen weet is de neerslag van de toespraken die Maex geeft in zijn zengroep. Deze reflecteren de vragen die de groep bezighoudt: waarom beoefent men Zen? Hoe past religie in deze (post)moderne tijd waarin wetenschap en kritische rationaliteit zo’n grote rol spelen? Max zijn toespraken zwengelen discussies aan onder de leden en hoewel ze op zichzelf staan, kennen ze een thema: iedereen weet. Dit weten is universeel en ligt, volgens Maex, besloten in ons zijn als we durven woorden en zekerheden los te laten en met een open geest en open hart te kijken. 

Iedereen weet, maar toch bestaat er de vraag hoe we zinvol kunnen omgaan met religie in deze tijd. Edel Maex doet een handreiking naar de antwoorden op deze vraag. Zijn toespraken en denken, gegoten in korte hoofdstukken, zijn filosofisch en psychologisch van aard. Zo noemt hij begrippen als fascinatie en angst en spreekt over hun rol bij het vermogen tot openheid. De wetenschappelijke empirische achtergrond van Maex is duidelijk aanwezig in het schrijven en hij noemt zichzelf meerdere malen een darwinist. Zo stelt hij nadrukkelijk niet te spreken over ‘spiritualiteit’ omdat aan dit begrip grote bezwaren zouden kleven. Het zou naar het geestelijke, zweverige verwijzen en niet naar het aardse lichamelijke en ook zou het verwijzen naar een individuele ervaring, los van de gemeenschap. De term religie is in zijn ogen bruikbaar omdat het niet een eenduidige term zou betreffen. Het zou vaag zijn en ondefinieerbaar. 

maex72dpi.jpg?itok=5sGAxOqQDe handreiking die Maex met zijn boek probeert te geven verzandt hier mijns inziens al bij aanvang in een tegenstrijdige discussie van etymologische aard. De taal die Maex probeert te bezweren door woorden en zekerheden los te laten en met een open geest en hart te kijken, blijkt met dit argument toch een beperkende gevangenis. Spiritualiteit is religie en religie is spiritualiteit. Beide kennen vele vormen, definitief en gedaanten, maar het een scheiden van het ander is het installeren van een zekerheid en beperkt mij als lezer, bij aanvang om met een open geest en hart te lezen.

De ondertitel is: Zen en religie in tijden van wetenschap; het antwoord op deze vraag lijkt uiteindelijk, niet geheel verrassend, besloten in het hart. Het hart kent immers alleen de taal van liefde en denkt niet, maar voelt. Max spreekt over het vinden van een middenweg waar we in stilte ons hart kunnen ontmoeten. Zolang de wetenschap gebaseerd is op waarneming blijft de vraag relevant wat wij precies waarnemen. Dat wij niet met zekerheid kunnen stellen dat onze waarneming allesomvattend is, maakt van de wetenschap een perspectief, maar geen waarheid. De vraag van Maex zou wat mij betreft dan ook niet moeten zijn hoe wij Zen en religie in tijden van wetenschap moeten beleven, maar hoe de betrekkelijk jonge empirische wetenschap beleeft of beoefent zou moeten m.b.v. eeuwenoude religieuze en spirituele kennis. 

Voor wie religieuze antwoorden zoekt in een rationeel-kritisch domein, is Iedereen weet een mooi pleidooi van de voorzichtige band op gepaste afstand die wetenschap en religie met elkaar kunnen onderhouden. Zij zullen echter pas echt verenigd worden als we alle zekerheden en definities loslaten. Dat is geen middenweg, maar DE weg.

Meer informatie over Edel Maex is hier te vinden. Zijn boek kan hier besteld worden.

Bron: http://spiritualiteit.blog.nl/

Behind the Mask

Hoe weet je dat je een oude ziel bent? In het algemeen kun je wel zeggen dat we allemaal oude zielen zijn, maar sommige van ons zijn hier toch al veel langer dan andere. Op welke tekens moet je letten om het verschil te zien? Bekijk hier onder 16 kenmerken van een oude ziel.

661920fb21a76d0cef135daef821ed63.png

Je begrijpt veel van de diepere lessen van het leven.

Voor sommige mensen is het moeilijk om te begrijpen dat de ziel van een kind veel ouder kan zijn dan de ziel van zijn of haar ouders. Voor deze mensen is dit een teken dat hun ziel waarschijnlijk jonger is dan die van jou. Als je begint te begrijpen waarom je in deze 3 dimensionle werkelijkheid blijft incarneren, dan wordt het duidelijk, net zoals in de film Groundhog Day. In deze film wordt Phil iedere dag wakker om te ontdekken dat het nog steeds 3 februari is, net zolang tot hij uitvindt hoe hij zijn in de weg staande ego kan verslaan, zodat hij kan beginnen met het helpen van anderen.

Je staat in contact met je natuurlijke gaven of hebt er een buitengewone belangstelling voor.

Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden. De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid.

Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naarvoren te halen.

Je wordt spiritueel bewust.

Iedereen bestaat volledig uit energie, maar veel mensen hebben moeite met begrijpen wat dit betekent. Je ziel is alleen maar bewustzijn en liefde. Het heeft een uniek begrip van hoe de matrix wordt uitgespeeld op deze planeet en begrijpt dat alles wat we doen als een collectief, zal helpen om het “ontwaken” van andere te bevorderen.

Je begrijpt hoe belangrijk het is om te vergeven.

Sommige mensen zijn oude zielen, maar moeten nog veel leren omdat ze gevangen zitten in hun denkwijze. Ze zijn te koppig of hebben nog niet geleerd hoe belangrijk het is om te vergeven. Door jezelf en anderen te vergeven, wordt alle resterende, storende karma tussen deze mensen opgelost.

Je bent in staat om voorbij te gaan aan je ego.

Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een oude ziel. Anderzijds is er helemaal geen ego. Op het punt waarop je terugblikt op je leven, ga je je ego opnieuw ervaren. Dan zul je merken hoe dit het leven van anderen en jezelf heeft beïnvloed.

Dit is het moment waarop je waarschijnlijk een zielscontract zult maken in de hoop het ego niet de overhand te laten nemen en je te verzoenen met de ego-gerelateerde kwesties die je in vorige levens hebt meegemaakt.

Je hecht weinig of geen waarde aan materiele zaken.

Geld en spullen zijn producten van deze 3D-werkelijkheid en het is heel gemakkelijk om toe te geven aan materialisme, in het bijzonder omdat je permanent wordt blootgesteld aan advertenties, programmering en druk van de mensen om je heen. Ee oudere ziel weet dat geld niet bestaat en aan de andere kant dat het belemmerend werkt bij het zijn wie we werkelijk zijn.

De oudere zielen zullen geld als gereedschap gebruiken om hun spirituele vooruitgang te bevorderen of het gebruiken om anderen te helpen die minder goed af zijn.

Je begrijpt het concept dat je lichaam niets anders is dan een omhulsel voor je ziel.

Voordat je geboren werd, koos je niet alleen je ouders, maar ook je levensomstandigheden en de uitdagingen die je zullen helpen om je spirituele groei te bewerkstelligen. Het lichaam wat je nu bewoont is niets anders dan een voertuig voor je ziel. Je naam is iets waar je ziel zich op dit moment aan verbindt. Je hebt natuurlijk in andere incarnaties talloze namen gehad en bent zowel man als vrouw geweest. Je naam, titel en dat soort zaken, zijn iets waar vooral het ego zich mee identificeert, want uiteindelijk ben je oneindig bewustzijn en zitten we allemaal in hetzelfde team.

Je hebt een speciale band met lang vervlogen tijden.

Heb je ooit een oude film gezien of een kunstwerk uit een bepaalde periode waarbij je een gevoel van herkenning had? Er is een grote kans dat je dan in die periode hebt geleefd en dat dit je kenbaar wordt gemaakt door je cellulaire geheugen (geheugen wat niet alleen in de hersenen huist, maar in de cellen van je hele lichaam en al je organen).

Je hebt een begrip over wat je moet doen om je spirituele vooruitgang af te ronden.

Alleen al door het lezen tot dit punt, bewijst dat je je meer bewust bent dan de meesten. Je hebt een begrip van de Universele Wetten en ook wat je nog te doen staat zoals overeengekomen in je zielscontract. Zelfs als je daar niet helemaal zeker van bent dan zullen je Hogere Zelf en je Gidsen ervoor zorgen dat je in de juiste richting wordt geleid.

Je hebt sterk het gevoel dat de aarde niet je thuis is.

Heb je ooit zomaar in de lucht gekeken en dan misschien naar een ster ver weg, zo maar, zonder bepaalde reden? Voel je een speciale band met bepaalde sterrenstelsels zoals de Pleiaden of Orion? Krijg je een ongemakkelijk gevoel bij oorlogen en corruptie en ervaar je het alsof dit soort dingen niet bestonden op de plaats waar je oorspronkelijk vandaan komt?

Ben je misschien één van die zielen die bereid was om hier naar toe te komen, op dit specifieke moment, om te helpen met de ascentie van de aarde? Als je bevestigend kunt antwoorden op al deze vragen, dan is er een grote kans dat je niet oorspronkelijk afkomstig bent van de planeet aarde.

Je bent geneigd om dingen alleen te doen of alleen te zijn.

Deze houding wordt door de maatschappij al snel neerbuigend veroordeeld, maar oudere zielen zijn alleen maar op zoek naar eerdere fragmenten van zichzelf en zullen vaak afstand nemen van jongere zielen die nog veel meer incarnaties nodig hebben.

Oudere zielen zijn geneigd andere gelijkgestemde mensen uit te kiezen omdat ze zich daarbij op hun gemak voelen en er meer herkenbaarheid is, die ze beiden kunnen benutten om hun spirituele vooruitgang te bevorderen.

Je bent van nature opstandig.

Als je in opstand komt tegen religie, wetten en dat soort dingen dan is dat een teken dat je ziel weet dat de enige ware wetten de Universele Wetten zijn. Terwijl je wel begrip kunt opbrengen voor de logica en intenties van de wet, zal je niet geneigd zijn deze als absolute wet te aanvaarden omdat je weet dat er hogere wetten zijn die bedoeld zijn om je spirituele groei te bevorderen.

Je hebt een brandend verlangen naar de waarheid en innerlijke wijsheid.

Veel oudere zielen kijken dwars door de leugens heen die ze op de mouw zijn gespeld door religie, de politiek en onderwijssystemen. Alhoewel ze heel goed begrijpen dat we één zijn met het Universum, willen ze hoe dan ook de waarheid boven tafel krijgen en op die manier anderen helpen met hun bewustwordingsproces. Ze zijn ook altijd op zoek naar kennis op het spirituele-, metafysische- en esoterische vlak. Ze zullen informatie veel gemakkelijker absorberen dan alles wat ze ooit op school hebben geleerd.

Je probeert niet om andere mensen te domineren.

Oudere zielen accepteren niet alleen gemakkelijker andere mensen, maar ook omstandigheden. Je keurt bijvoorbeeld de corruptie in de politiek niet goed, maar je begrijpt wel dat deze corruptie ook weer helpt om andere mensen de waarheid te laten zien. Je respecteert de vrije wil van anderen en je zult eerder tact gebruiken dan verbale verzoeken doen aan anderen.

Je voelt een afscheiding tussen jezelf en de “werkelijke” wereld.

Naarmate je het ego en het materialisme achter je laat, zal je merken dat je levensstijl anders wordt. Alhoewel je huidige levensstijl uniek is voor deze incarnatie, schijnt er ook een soort herkenbaarheid te zijn van de richting waarin je gaat.

Je bent nieuwsgierig of je een oude ziel bent of niet.

Veel jonge zielen zouden deze vraag niet eens stellen, omdat dit ze niet interesseert. Alhoewel hetzelfde geldt voor veel oudere zielen maar daarvoor zijn andere redenen. Ze weten immers dat ze oude zielen zijn, maar het is toch leuk om een bevestiging te krijgen die overeenkomt met je spirituele ervaringen. Er zijn vele lessen die we hebben geleerd gedurende onze levens, met als eindresultaat de incarnatie waar je nu mee bezig bent.

Al je vorige incarnaties zijn opgeslagen in je cellulaire geheugen en kunnen worden opgeroepen door regressie. Veel van de mensen op deze planeet zijn oudere zielen, maar zijn simpelweg nog niet wakker. Zij hebben nog veel te leren en zullen nog vele reincarnaties nodig hebben in deze 3D-werkelijkheid. Veel van hen die wakker zijn zullen doorstromen naar het volgende niveau in bewustzijn. Het is belangrijk om te beseffen dat het geen race is, omdat we uiteindelijk allemáál zullen winnen.

Geniet van iedere milliseconde in deze incarnatie want het is misschien wel de laatste keer dat je een 3 dimensionale werkelijkheid zult meemaken.

Bron: Wake Up World – Vertaling : Niburu, via inspirerendleven.nl

Einhorn100.gif
 
Blijf trouw aan jezelf, met je fouten, je krachten,
je eenzaamheid soms, je emoties, je moed,
aan dat wat alleen maar in jou kan groeien,
in wisselend klimaat met wat denken, wat goed.
Blijf trouw aan je denken, verlangen en voelen,
aan uiten, aan warmte, aan stilte, muziek,
want jij bent een mens als geen ander op aarde:
in jou is de wereld bijzonder uniek.
  
 
Blijf trouw aan jezelf, aan je lachen, je zingen,
je vallen en opstaan, je inzet, je pijn,
aan dat wat bij jou hoort, je warmte, verlangen,
waardoor je in alles herkenbaar kunt zijn.
Blijf trouw in je denken, je zwakte, je aarzelen,
je hoop en je waarde, je angst, je muziek,
want jij bent een mens die gewoon van belang is,
in zijn bestaan zo bijzonder, uniek.
  
 
 
Blijf trouw aan jezelf, bouw een hut in de wereld,
waarin je kunt wonen, kunt schuilen voor kwaad,
kunt warmen en wapenen in hoop en begrijpen,
wanneer men je pijn doet in liefde en haat.
Blijf trouw aan je wezen, je zwakte, je krachten,
en speel heel alleen voor jezelf wat muziek,
want jij bent een mens om veel van te houden:
in jou is de wereld bijzonder uniek...
 
 
0045B15D.gif

Boeddha

Tot ziens....

Statistieken

moment..

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: