Taaldenken versus beelddenken

In dit film­pje worden de twee karakters, van de audi­tief vol­go­rdelijke leer­ling (taaldenker) en de visueel ruimtelijke leer­ling (beeld­denker), naast elkaar geplaatst, zodat we kun­nen ervaren dat elke leer­ling zijn KRACHTEN heeft.