De maatschappelijke oorzaken van burnout

De Trefdag sociaal-cultureel werk is het jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsevenement voor alle professionals uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Paul Verhaeghe opende de editie 2016 met een druk bijgewoonde lezing over burnout en depressie. Professor Verhaeghe begint zijn betoog met een analyse van het verschijnsel burnout. Hij legt uit hoe het komt dat net de meest gemotiveerde werknemers eronderdoorgaan, en hoe een verlies aan autonomie en het te weinig krijgen van waardering daar een rol in spelen. Belangrijk daarbij is dat je burnout niet enkel op zichzelf moet bekijken, maar vooral als onderdeel van een ruimere problematiek. Het neoliberalisme dat onze huidige samenleving kenmerkt speelt daar volgens hem een centrale rol in. De maatschappelijke spiegels die onze identiteit vormen zijn zo ingrijpend veranderd dat mensen er angstig en depressief van worden. De nadruk ligt steeds eenzijdiger op individualisme en economisch nut en steeds minder op verbinding maken.