LEVEN met heldervoelendheid

Geplaatst op zondag 20 mei 2007 @ 15:04 , 1323 keer bekeken

Heldervoelendheid houdt in dat je informatie ontvangt via je gevoel. Deze energieën of krachtvelden word je zowel via je lichamelijke als via je geestelijke gevoel gewaar. Het gaat om krachtvelden van allerlei aard. Het zuiverst waarneembaar en controleerbaar zijn de emotionele en lichamelijke gevoelens die je oppikt van andere mensen en dieren. Verder, de stemming in een omgeving of de atmosfeer die je aanvoelt op een bepaalde plaats.

Een scherpe en neutrale waarneming kan maken dat je situaties voorvoelt of met je gevoel doorziet (herkent).

Puinhoop

De puinhoop in je hoofd, gevoel en lijf kan groot zijn, als je je niet bewust bent van wat je voelt. Want naast hetgeen je van buiten je oppikt, heb je ook nog je eigen gevoel, namelijk: die psychische en lichamelijke gevoelsreacties die in werking worden gezet via je eigen gedachten, ervaringen, motivaties en associaties.
Inzicht in je eigen gevoelspatronen is onontbeerlijk om orde te kunnen scheppen in je gevoelswereld.
Door middel van de snelste of subtielste prikkel, gedachte of waarneming, kunnen energieën in werking gezet worden via je eigen patronen. Onbewust kunnen bepaalde niet-eigen energieën helemaal samenvallen met je ik-gevoel, omdat je er al zo lang vertrouwd mee bent en deze gevoelens en gedachten altijd voor waar hebt aangenomen.

Het is van het grootste belang dat je jezelf goed leert kennen, zodat je ook kunt onderscheiden wanneer hetgeen je voelt niet van jouzelf is. Door je gewaarwordingen te communiceren met de mensen om je heen, kun je je gevoelswaarnemingen van buitenaf controleren. Alleen zo kun je jezelf toetsen op realiteit, projectie en fantasie. Mogelijk kun je verlichting brengen voor diegene waar jij op meeklinkt.

Opruimen

Je eigen systeem wordt schoner naar mate jij je persoonlijke ervaringen verwerkt (volledig beseft en aanvaardt) en je van de bijbehorende emoties ontdoet. Bij verwerking hoort het doorvoelen van pijn, verdriet, angst, woede, etc. Elke keer als je een ervaring doorleeft, komt er uiteindelijk een stukje verlichting.
Een restverschijnsel, dat je mogelijk altijd bij je dragen zult omdat het je gemarkeerd heeft, kun je op een gegeven moment via je geestkracht tot rust brengen. Je kunt het een plaats geven in de tijd. Maar de ervaring kan altijd plotseling weer geactiveerd worden via situaties in het hier en nu. Je kunt het vergelijken met eenmaal ontstane, lege vetcellen die nooit meer zullen verdwijnen en die zich opnieuw kunnen volzuigen wanneer ze gevoed worden. Maar die je ook weer kunt laten slinken nadat je jezelf tot discipline hebt geroepen.
Als je kunt onderscheiden dat emoties of gedachten behorend bij een oude ervaring, via een huidige gebeurtenis opnieuw geactiveerd zijn, dan kun je in je verwerking via je bewustzijn je mentale kracht inzetten om het oude terug op zijn plaats in het verleden te zetten. Vervolgens kun je de nieuwe situatie helderder bekijken en makkelijker hanteren.

Hoe schoner jouw eigen energieveld is, hoe neutraler je denken, voelen en waarnemen. Des te lichter ga je door het leven. Weliswaar word je elke verandering of verstoring in je gevoel meteen gewaar, maar die kun je kordaat aanpakken. Daardoor ben je evenwichtiger: je schommelt psychisch minder sterk, je bent minder impulsief en je bent berekenbaar. Je kunt jezelf beter besturen en je wint aan zelfvertrouwen. Kortom, je functioneert beter.


bron= http://www.heldervoelendheid.nl/


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: