Jan Geurtz - Bevrijd door liefde

over verliefdheid en spirituele oefening - Fragment uit een interview door Bram van Splunteren voor het Vlaamse TV-programma Canvas.Zie ook www.jangeurtz.nl