knipperende+ogen.gif

798 keer bekeken

non-dualiteit

 • dinsdag 07 maart 2023 @ 13:15
  #13
  reactie op (#12) Calamandja

  'Omdat het ogenschijnlijke zelf slechts kan bestaan met behulp van zijn eigen kennen, zal zijn zoektocht naar een diepere betekenis beperkt worden tot wat het zelf kan weten en ervaren.

  De afgescheiden zoeker streeft alles na wat het kan weten en doen, met uitzondering van zijn eigen afwezigheid.

  Die afwezigheid is de leegte die onkenbaar is, maar die paradoxaal genoeg ook juist de volheid is, de heelheid waarnaar verlangd wordt.'

   

  Tony Parsons

  Gewijzigd op 2023-03-07 13:16:28
 • woensdag 12 oktober 2022 @ 14:08
  #12
  reactie op (#11) Calamandja
  'De jnana yoga wil je duidelijk maken dat je geen
  persoonlijkheid bent en reikt je de mogelijkheden aan tot onderzoek zodat je steeds dieper kunt gaan. Psychologie is naar buiten gericht en gaat uit van een persoonlijkheid;

  de jnana yoga is naar binnen gericht en laat je zien dat je nooit een persoonlijkheid kunt zijn;

  jnana yoga is non-duaal.

  Het uitgangspunt van beide is onvergelijkbaar. In een gesprek met een psycholoog probeerde deze me duidelijk te maken dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om ‘het ongekende’ bloot te leggen. Ik antwoordde dat dit onmogelijk is en wel om de volgende reden. Om de oude geschriften, zoals de 
  Bhagavad Gita, te onderzoeken, zul je eerst moeten beginnen met ‘stilzitten’ en inzien dat je alle autoriteit moet loslaten, wil je tot inzicht komen. Dit zal vele jaren in beslag nemen. Wordt dit ‘stilzitten’ overgeslagen, dan wordt het onderzoek alleen het verzamelen van feiten, gebaseerd op intellectuele kennis, zonder inzicht.'

   


  Citaat uit het boek:

  Jnana Yoga in de praktijk

  Een weg naar vrijheid

  Rita Beintema
   

  boek: Jnana Yoga in de praktijk
 • dinsdag 19 april 2022 @ 11:41
  #11
  reactie op (#10) Calamandja
  In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons tweewekelijks mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?.

  Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen.

  De Cursiefjes, inmiddels twaalf stuks, staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

   
   

  Uit Cursiefje nummer 12:

  'Er is nog iets aan de hand met tijd. Onze mind verdeelt een tijdloos nu in een verleden, heden en toekomst. Met behulp daarvan construeert de mind een geheugen (mind en geheugen zijn beide een product van Bewustzijn) en presenteert de inhoud daarvan in het heden. Zo construeert het een aaneenrijging van beelden, die de overtuiging versterkt dat we een heel echt ikje zijn. Maar feitelijk bestaat er geen verleden (en ook geen toekomst). Er is alleen maar nu. Nu, wat zich nu aan ons voordoet, is het enige dat is. Er is geen verhaal, alleen maar een schouwspel van bewegende energie. Zodra die bewegingen door de mind aan elkaar worden geknoopt, ontstaat dus de illusie van een leven dat we als verhaal gaan geloven.'

   

  lees het Cursiefje: ‘Ik Ben’ is tijdloos standvastig

  Boek: 

  Wie denk je dat je bent?

  Justus Kramer Schippers
 • vrijdag 11 maart 2022 @ 11:13
  #10
  reactie op (#9) Calamandja

  Alles wat gezien wordt zie Ik Zelf

  Alles wat gehoord wordt hoor Ik Zelf

  Alles wat betast wordt betast Ik Zelf

  Alles wat geproefd wordt proef Ik Zelf

  Alles wat geroken wordt ruik Ik Zelf

  Alles wat gedacht wordt overdenk Ik Zelf

  Alles wat gevoeld wordt voel Ik Zelf

  In alles wat op welke manier dan ook ervaren wordt

  ervaar Ik altijd alleen maar Mezelf

   

  -----

   

  Ik ben nader dan je adem
  maar verder weg dan de sterren

  Ik ben uitgestrekter dan de ruimte
  maar heb geen omvang

  Ik neem de vorm aan van alle dingen
  maar heb Zelf geen vorm

  Ik ken alleen Mezelf
  en ken dus geen onwetendheid

   

  citaten uit het boek
  Een meditatie op Ik Ben
  Rupert Spira
  bekijk: inkijkexemplaar
 • vrijdag 11 februari 2022 @ 12:50
  #9
  reactie op (#8) Calamandja

  Stilte  


  De stilte oordeelt niet

  zij stelt geen vragen

  in haar zijn geen verlangens

  zij kent geen dwang.

   

  De stilte vraagt niet

  zij stelt geen doel

  in haar is geen morgen

  zij kent geen wil.

   

  De stilte heeft geen oorzaak

  zij kent geen angst

  in haar is geen verleden

  zij stelt geen eisen.

   

  De stilte is niet van mij

  zij kent geen bezit

  in haar zijn geen zorgen

  in ieder hart ligt zij verborgen.

   

  Cees Haring

  Boek: 
  Stilte Z I J N
  Meditaties en inspiraties over bewustzijn
  Maaike Dijkstra
   

  boek: Stilte Z I J N


  Gewijzigd op 2022-02-11 12:55:26
 • dinsdag 08 februari 2022 @ 11:24
  #8
  reactie op (#7) Calamandja

  'In de kristallen bol van het Bewustzijn bevindt zich het gevoel van de Ziener die waarneemt. Deze maakt melding van - en houdt zich bezig met - het ervaren van diversiteit, zowel buiten als binnen de vorm, waarmee Hij zich ook uitdrukt.

  Het gevoel ‘Ik Ben’ is het zaad waaruit dit alles ontspruit en wordt waargenomen door het intuïtieve gevoel ‘Ik Ben’. Het ‘Ik Ben’ kan zich niet uiten zonder het lichaam. Zonder het lichaam kan Het niets ervaren.

  De Ziener ‘Ik Ben’, kan door niemand worden gezien. Je intellect kan je niet verder brengen dan ‘Ik Ben’. Dus, wat is dan datgene dat zelfs weet heeft van het intellect zelf? Gebruik niet je verbeelding, de verbeelding wordt waargenomen!

  Wie denkt er nog? Zelfs je neiging tot denken, samen met het denken zelf, wordt gezien door Dat wat het denken overstijgt. Dus wat is dan het nut van het denken? Het is overbodig.'


   

  Citaat uit het boek 

  Adem van het absolute

  Mooji
   
  boek: Adem van het Absolute

   

 • dinsdag 01 februari 2022 @ 10:11
  #7
  reactie op (#6) Calamandja
  'Al op jeugdige leeftijd was hij een volleerd beoefenaar van dzogchen, de grote volmaaktheid, het hoogste spirituele voertuig van het boeddhisme.

  Terwijl soetra aan alle verstorende emoties wenst te verzaken en tantra hen probeert te transformeren in de corresponderende wijsheden, beschouwt dzogchen hen als uitingen van het potentieel van de geest en van gewaarzijn. Als je inziet dat ze in essentie leeg zijn en ze waar kunt nemen zonder meegesleept te worden, zijn het paden tot bevrijding. Dan kun je ze laten voor wat zij zijn.

  Zo gaat de dzogchenbeoefenaar een uitzonderlijk snel pad. Hij is als een garoeda, de mythologische vogel waarvan men zegt dat hij al kan vliegen zodra hij uit het ei komt.'


   
  lees verder: inkijk exemplaar


  Citaat uit het boek: 

  De vlucht van de Garoeda
  Een vertaling van Charles Steur

  Shabkar Lama
  (Tshogdrug Rangdröl)

  boek: De vlucht van de Garoeda

   

  Gewijzigd op 2022-02-01 10:12:07
 • dinsdag 30 november 2021 @ 11:03
  #6
  reactie op (#5) Calamandja

  'In verschillende spirituele tradities bestaat de overtuiging dat zoeken nergens toe leidt.

  Maar is dat waar?  Citaat uit de blog:

  De zoeker die vindt
  Verlangen als springplank naar groei en ontwikkeling

  Lenie van Schie

  blog: De zoeker die vindt

  Van de auteur van het boek:

  Langs de weg van het hart
   

  Lenie van Schie

  boek: Langs de weg van het hart
  Gewijzigd op 2021-11-30 11:04:56
 • dinsdag 12 oktober 2021 @ 10:59
  #5
  reactie op (#4) Calamandja

  'Het onloochenbare feit dat ‘Ik Ben’ heeft zich vereenzelvigd met zijn schaduw, de pseudo-entiteit, ego of ikje, lichaam/geest-mechanisme of psychosomatisch apparaat.

  Door te denken dat ik dat ikje ben, denk ik ook dat ik het ben die lijdt aan de wereld.  

  Als de vereenzelviging maar lang genoeg doorgaat, komt een moment dat het ikje er genoeg van krijgt.

  De vragen ontstaan: Waarom dit lijden? Waarom besta ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn doel in het leven? Et cetera, et cetera.'  


   
  blog: Bewustzijn is op zoek naar Zichzelf  Citaat uit een artikel over het boek:

  Wie denk je dat je bent?

  Justus Kramer Schippers


   
  boek: Wie denk je dat je bent?
 • dinsdag 05 oktober 2021 @ 13:31
  #4
  reactie op (#3) Calamandja

  'Traumawerk kan heel belangrijk zijn.

  Een van de 
  valkuilen van het spirituele pad is de neiging om ons te verbinden met wat we het ‘Hogere’ neigen te noemen en ons af te keren van dat wat diep in onze ziel aan pijn aanwezig is.

  Daarmee brengen we een scheiding aan en 
  houden we de dualiteit in stand.' 


     Citaat uit het artikel:

  Hoe leef ik mijn spiritualiteit?
  Durven zijn met wat is

  Lenie van Schie


   
  blog: Hoe leef ik mijn spiritualiteit?