2018 #1. Volwassen Zijn of 'oud kind' blijven?

nstapniveau (part 1): Werkelijke volwassenheid...man up!... . De afwezigheid van slachtofferschap, zelfmedelijden, afdwingen, bevestingshonger, (teveel) conflictvermijding maakt je zwak etc. Identificatie & OBSERVEREN...etc etc.. begin maken: LIEG NIET! www.hanslaurentius.nl voor meer info over bijeenkomsten, boeken, sessies, artikelen en muziek...(Her)lees Olie op het vuur en Rozengeur&Prikkeldraad voor meer over volwassenheid en verlichting